برچسب: CX-80

مزدا شاسی بلند CX-80 را تولید خواهد کرد
پیش بینی می شود؛ مزدا سی اکس-80 در دو تریم محور عقب و تمام چرخ محرک ارائه شود. در بخش جعبه دنده نیز از نمونه 8 سرعته اتوماتیک استفاده می شود. مزدا سی اکس-60 از منظر ابعاد برابر با 4740 میلیمتر در طول و 2870 میلیمتر در ف ...