برچسب: GSI

در خودروهایی که جعبه دنده آنها دستی بوده و تعویض دنده‌ها توسط راننده صورت می‌پذیرد زمان تعویض دنده‌ها بسیار مهم بوده و ممکن است راننده بنا به هر علتی در زمان درست اقدام به تعویض دنده نکند. سیستم راهنمای تعویض د ...