برچسب: ID.4

بروزرسانی در: دوشنبه 18 دی 02 ساعت 11:24
طبق خبرهای منتشر شده، یک دستگاه فولکس واگن ID.4 برای شروع مراحل تست فنی خود، وارد شهرک آزمایش شده است. فولکس واگن برندی است که می‌توانست در ایران بازار بسیار جذابی را به راه بیندازد و روزگار فرانسوی‌ها و کره ...