برچسب: J4

مدیرعامل شرکت کرمان موتور گفت: کشور عراق، مقصد اول کرمان موتور برای صادرات و کشورهای روسیه، کشورهای مستقل مشترک المنافع و شمال آفریقا مقصدهای بعدی خواهند بود. خودروی J۴ نخستین خودرویی است که از محصولات شرکت ک ...