برچسب: MH2 630 منهارت

بروزرسانی در: چهارشنبه 4 اسفند 00 ساعت 14:22
ب ام و MH2 630 منهارت پرفورمنس
این خودرو براساس ب ام و اف87 ام2 کامپتیشن شکل گرفته و همان کد رنگ های همیشگی که به نوعی امضای منهارت پرفورمنس هستند نیز ظاهر زیبای کار را شکل داده است. باتوجه به نصب رول کیج و حذف صندلی ردیف عقب داخل اتاق می توان نتیج ...