برچسب: nissan

 بالاخره وقت آن بود که نیسان دست از سر مدل لیف بردارد و در بازار الکتریکی ها خودی نشان دهد. یک کراس اور تمام الکتریکی که قرار است مستقیما با رقبای  هم کلاس خودش مثل تسلا مدل   Yرقابت کند. به گفته ی مدیرعامل شرک ...