برچسب: Pu+Ra HPE

بروزرسانی در: دوشنبه 28 فروردین 02 ساعت 10:15
شرکت ایتالیایی لانچیا با معرفی Pu+Ra HPE وارد عصر جدیدی می‌شود. این خودرو به فرم یک کوپه برقی است که در طراحی خود رگه‌هایی از عناصر مدل مشهور استراتوس را به همراه دارد. لانچیا که زیرمجموعه استلانتیس محسوب می‌ش ...