برچسب: T.33 اسپایدر

یک سال پس از رونمایی GMA T.33 کوپه، امروز مدل اسپایدر به شاهکارهای گوردون موری اضافه شد. این سوپراسپرت انگلیسی، سقف‌های فیبرکربن با قابلیت جداسازی دارد. برند خودروسازی گوردون موری، با دو محصول اصلی فعالیت می‌ک ...