قیمت انواع موتورسیکلت در بازار / اسفند ۱۴۰۲

بروزرسانی در: دوشنبه 28 اسفند 02 ساعت 11:35
قیمت انواع موتورسیکلت در بازار / اسفند 1402

بروزرسانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۲: قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز دوشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.

مدل سال تولید قیمت
(تومان)
کلیک مدل i150  ۱۴۰۲ ۸۷.۲۰۰.۰۰۰
رهرو مدل ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۲ ۶۹.۰۰۰.۰۰۰
پرواز مدل ۱۲۵  ۱۴۰۲ ۶۷.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل ۱۸۰s ۱۴۰۲ ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰
 پرواز مدل CDI 200  ۱۴۰۲ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
دومینار مدل ۲۵۰  ۱۴۰۲ ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل TNT25N  ۱۴۰۲ ۱۹۵.۵۰۰.۰۰۰
 کلیک مدل ۱۵۰  ۱۴۰۲ ۹۷.۰۰۰.۰۰۰
جهانرو مدل مینی تریل  ۱۱۰ ۱۴۰۱ ۶۱.۵۰۰.۰۰۰
 تریل به پر مدل ۲۰۰  ۱۴۰۲ ۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰
 گلکسی مدل SF180  ۱۴۰۲ ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰
هانی موتور طرح کلیک مدل ۱۶۰  ۱۴۰۲ ۹۶.۰۰۰.۰۰۰
دینو طرح آیروکس NVX180  ۱۴۰۲ ۱۲۱.۵۰۰.۰۰۰
 فیدل مدل III ۱۴۰۲ ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰
هانی مدل اکتیوا ۱۲۵ ۱۴۰۲ ۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰
هانی موتور مدل CDI 125  ۱۴۰۲ ۶۶.۵۰۰.۰۰۰
 ۱۵۰ ADV ۱۴۰۲ ۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰
 دینو مدل بندا ۲۴۹ BD  ۱۴۰۲ ۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۰ اسفند ۱۴۰۲: جدیدترین قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدل سال تولید قیمت
(تومان)
اونجر ۲۲۰ پالس ۱۴۰۰ ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰
ایروکس ۱۵۵rx نیو فیس ۱۴۰۲ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ۱۸۰S ۱۴۰۲ ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ۲۵۰ لئو چینو  ۱۴۰۲ ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی tnt 150 ۱۴۰۲ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
بوکسر ۲۰۰به پر ... ۹۷.۰۰۰.۰۰۰
تریل ۲۵۰ به پر ... ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰
تریل هسکو ارنا ۲۵۰ کویر ... ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰
لیفان ۲۰۰ سی سی انژکتوری ... ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
لیفان ۲۰۰ سی سی ریمپ شده و فول بدون محدودیت سرعت ۱۴۰۲ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی Leoncino 249 ... ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل TNT 25N ... ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل TRK 249 ... ۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل VZ 125 ... ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰
دلتا سی‌آرتی ۱۶۰ ریمپ و سنسور باز ۱۴۰۱ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دلتا سی‌آرتی ۱۶۰  ریمپ و سنسور باز (کپی) ۱۴۰۱ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
 kps250 ... ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی ۲۵۰N تک سیلندر ... ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل ۱۸۰S ... ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل TNT150 ... ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰
به پر ۱۲۵ سی سی ... ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا ۲۰۰ به پر ... ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا ۲۰۰ به پر (کپی) ... ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
کویر ۱۲۵ ... ۶۵.۰۰۰.۰۰۰
کی وای محصول جدید بنلی ... ۸۸.۰۰۰.۰۰۰
کیلک ۱۲۵ بنلی ایتالیا ... ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰
مگلی ۲۰۰ سی سی ... ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰
وسپا ۱۷۰موتورتمام اتومات ... ۹۸.۰۰۰.۰۰۰
ویو تایوان شوکا ۱۳۰ ... ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰
ویو تایوان شوکا ۱۳۰ (کپی) ... ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰
ویوکویر ۱۲۵S1نیو فیس ... ۷۶.۰۰۰.۰۰۰
کیلک ۱۵۰ شرکت dv کیلس دار فول ۱۴۰۲ ۹۵.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل  TNT15 ... ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
 

بروزرسانی ۱۶ دی ۱۴۰۲: قیمت جدید انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

 

سال تولید

قیمت مصرف کننده
(تومان)

اونجر ۲۲۰ پالس

۱۴۰۰

۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰

ایروکس ۱۵۵rx نیو فیس

۱۴۰۲

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

بنلی ۱۸۰S

۱۴۰۲

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰

بنللی ۲۵۰ لئو چینو

۱۴۰۲

۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰

بنللی ۲۵۰Nسری جدید

۱۴۰۲

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰

بنللی tnt 150

۱۴۰۱

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

بنللی ستا ۱۲۵گازی ایتالیا

....

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰

بوکسر ۲۰۰به پر

....

۹۷.۰۰۰.۰۰۰

تریل ۲۵۰ به پر

....

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰

تریل هسکو ارنا ۲۵۰ کویر

....

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

لیفان ۲۰۰ سی سی انژکتوری

....

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

لیفان ۲۰۰ سی سی

۱۴۰۲

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

موتور سیکلت بنللی مدل TNT 25N

....

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰

موتور سیکلت بنللی مدل TRK 249

....

۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰

موتور سیکلت بنللی مدل VZ 125

...

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰

موتور سیکلت دلتا سی‌آرتی ۱۶۰ مدل۱۴۰۱ ریمپ و سنسور باز

....

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

موتور سیکلت دلتا سی‌آرتی ۱۶۰ مدل۱۴۰۱ ریمپ و سنسور باز (کپی)

....

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت بنللی ۲۵۰N تک سیلندر

....

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت بنللی مدل ۱۸۰S

...

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت بنللی مدل TNT150

....

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت به پر ۱۲۵ سی سی

...

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت هوندا ۲۰۰ به پر

....

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت هوندا ۲۰۰ به پر (کپی)

....

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت کویر ۱۲۵

....

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت کی وای محصول جدید بنللی

....

۸۸.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت کیلک ۱۲۵ بنللی ایتالیا

....

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰

مگلی ۲۰۰ سی سی

....

۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰

هوندا CRF250

....

۴.۹۵۰.۰۰۰

وسپا ۱۷۰موتورتمام اتومات

....

۹۸.۰۰۰.۰۰۰

ویو ۱۳۵ وِیژه

....

۹۰.۰۰۰.۰۰۰

ویو ۱۳۵ پی کی اتوماتیک

....

۹۰.۰۰۰.۰۰۰

ویو تایوان شوکا ۱۳۰

....

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰

ویو تایوان شوکا ۱۳۰ (کپی)

....

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰

ویوکویر ۱۲۵S1 نیو فیس

....

۷۶.۰۰۰.۰۰۰

کیلک ۱۵۰ شرکتd کیلس دار مدل۱۴۰۲فول۱

....

۹۵.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت بنللی مدل TNT15

...

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۹ دی ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدل سال ساخت قیمت
مصرف کننده
(تومان)
 گلکسی NA180 ۱۴۰۱ ۱۵۶.۵۰۰.۰۰۰
 کبیر مدل کلیک آپ
Click Up170
طرح واریو ۱۶۰
۱۴۰۲ ۹۵.۲۰۰.۰۰۰
 کبیر مدل KLD200 ۱۴۰۲ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰
رهرو طرح باکسر MW 150 ۱۴۰۲ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰
کثیر طرح ویو کریستال ۱۲۵  ۱۴۰۲ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل NA250 ۱۴۰۲ ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل SF180 ۱۴۰۲ ۱۳۲.۵۰۰.۰۰۰
 دینو مدل بندا ۲۴۹ BD ۱۴۰۲ ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰
هانی طرح کلیک ۱۵۰ کیلس ۱۴۰۲ ۸۳.۰۰۰.۰۰۰
کبیر طرح ۱۵۰ ADV ۱۴۰۲ ۱۳۱.۵۰۰.۰۰۰
هانی مدل طرح آیروکس ۱۸۰ ۱۴۰۲ ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰
هانی طرح آیروکس ۱۵۵ AX ۱۴۰۲ ۹۱.۰۰۰.۰۰۰
 دینو مدل بندا راک
Benda Rock 
۱۴۰۲ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
پرواز CDI 200 ۱۴۰۲ ۶۴.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل NA180  ۱۴۰۲ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کبیر طرح آیروکس NVX170 ۱۴۰۲ ۹۳.۵۰۰.۰۰۰
هانی طرح ۱۵۰ ADV ۱۴۰۲ ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰
دینو طرح آیروکس NVX180 ۱۴۰۲ ۱۱۶.۵۰۰.۰۰۰
رهرو طرح اسکوتر ۱۲۵ پلاس ۱۴۰۲ ۷۵.۰۰۰.۰۰۰
هانی طرح کلیک ۱۶۰ ۱۴۰۲ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
طرح هوندا تکتاز ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۶۴.۰۰۰.۰۰۰
دینو طرح هوندا ۱۲۵  ۱۴۰۲ ۶۲.۰۰۰.۰۰۰
هانی CDI 150 ۱۴۰۲ ۶۲.۰۰۰.۰۰۰
پرواز CDI 125 ۱۴۰۲ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
جهانرو مینی تریل ۱۱۰ ۱۴۰۱ ۶۰.۲۰۰.۰۰۰
کثیر مدل رهرو CG125 ۱۴۰۲ ۶۴.۰۰۰.۰۰۰
دایچی HX 180 ۱۴۰۲ ۸۴.۳۰۰.۰۰۰
کبیر Satlis 170 cc ۱۴۰۲ ۹۴.۰۰۰.۰۰۰
کثیر مدل طرح آیرکس ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۹۷.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی طرح آیروکس R155 ۱۴۰۲ ۹۷.۵۰۰.۰۰۰
تی وی اس مدل HLX 150 ۱۴۰۲ ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل TNT 15 ۱۴۰۲ ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل Panarea125 ۱۴۰۲ ۱۱۶.۵۰۰.۰۰۰
سی اف موتور CF 150NK ۱۴۰۲ ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل TNT 150i ۱۴۰۲ ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی J200 ۱۴۰۲ ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل NH180 ۱۴۰۲ ۱۵۲.۷۰۰.۰۰۰
تریل روان مدل QM200 ۱۴۰۱ ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰
عرفان مدل تریل BP200 ۱۴۰۲ ۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰
هوندا مدل Genio 110  ۱۴۰۲ ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل ۱۸۰s ۱۴۰۲ ۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰
عرفان مدل تریل BP249 ۱۴۰۲ ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۵ آذر ۱۴۰۲: قیمت جدید تمامی مدل های موجود موتورسیکلت در بازار تهران امروز شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

مدل سال
ساخت
قیمت
(تومان)
 گلکسی NA180 ۱۴۰۱ ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰
 کبیر مدل کلیک آپ
Click Up170
طرح واریو ۱۶۰
۱۴۰۲ ۸۸.۰۰۰.۰۰۰
 کبیر مدل KLD200 ۱۴۰۲ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰
رهرو طرح باکسر MW 150 ۱۴۰۲ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰
کثیر طرح ویو کریستال ۱۲۵  ۱۴۰۲ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل NA250 ۱۴۰۲ ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل SF180 ۱۴۰۲ ۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰
 دینو مدل بندا ۲۴۹ BD ۱۴۰۲ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هانی طرح کلیک ۱۵۰ کیلس ۱۴۰۲ ۸۳.۰۰۰.۰۰۰
 کبیر طرح ۱۵۰ ADV ۱۴۰۲ ۱۳۱.۵۰۰.۰۰۰
هانی مدل طرح آیروکس ۱۸۰ ۱۴۰۲ ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰
 هانی طرح آیروکس ۱۵۵ AX ۱۴۰۲ ۹۱.۰۰۰.۰۰۰
 دینو مدل بندا راک
Benda Rock 
۱۴۰۲ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
پرواز CDI 200 ۱۴۰۲ ۶۴.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل NA180  ۱۴۰۲ ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰
 کبیر طرح آیروکس NVX170 ۱۴۰۲ ۹۳.۵۰۰.۰۰۰
هانی طرح ۱۵۰ ADV ۱۴۰۲ ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰
دینو طرح آیروکس NVX180 ۱۴۰۲ ۱۱۶.۵۰۰.۰۰۰
رهرو طرح اسکوتر ۱۲۵ پلاس ۱۴۰۲ ۷۵.۰۰۰.۰۰۰
هانی طرح کلیک ۱۶۰  ۱۴۰۲ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
طرح هوندا تکتاز ۱۵۰  ۱۴۰۲ ۶۴.۰۰۰.۰۰۰
دینو طرح هوندا ۱۲۵  ۱۴۰۲ ۶۲.۰۰۰.۰۰۰
هانی CDI 150 ۱۴۰۲ ۶۲.۰۰۰.۰۰۰
پرواز CDI 125 ۱۴۰۲ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
جهانرو مینی تریل ۱۱۰ ۱۴۰۱ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
کثیر مدل رهرو CG125 ۱۴۰۲ ۶۳.۰۰۰.۰۰۰
دایچی HX 180 ۱۴۰۲ ۸۴.۳۰۰.۰۰۰
دایچی HX 180  ۱۴۰۲ ۸۴.۳۰۰.۰۰۰
کبیر Satlis 170 cc ۱۴۰۲ ۹۴.۰۰۰.۰۰۰
کثیر مدل طرح آیرکس ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۹۷.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی طرح آیروکس R155 ۱۴۰۲ ۹۷.۵۰۰.۰۰۰
تی وی اس مدل HLX 150  ۱۴۰۲ ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل TNT 15  ۱۴۰۲ ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل Panarea125 ۱۴۰۲ ۱۱۶.۵۰۰.۰۰۰
سی اف موتو CF 150NK ۱۴۰۲ ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل TNT 150i ۱۴۰۲ ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی J200 ۱۴۰۲ ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل NH180 ۱۴۰۲ ۱۵۲.۷۰۰.۰۰۰
 تریل روان مدل QM200 ۱۴۰۲ ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰
عرفان مدل تریل BP200 ۱۴۰۲ ۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰
 هوندا مدل Genio 110  ۱۴۱۲ ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل ۱۸۰s ۱۴۰۲ ۱۶۰.۹۰۰.۰۰۰
 عرفان مدل تریل BP249 ۱۴۰۲ ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰
 

بروزرسانی ۱۳ آذر ۱۴۰۲: قیمت جدید ۴۹ موتورسیکلت موجود در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد. 

مدل

سال ساخت

قیمت مصرف کننده
(تومان)

 گلکسی NA180

۱۴۰۱

۱۵۲.۵۰۰.۰۰۰

 کبیر مدل کلیک آپ Click Up170 طرح واریو ۱۶۰

۱۴۰۲

۸۸.۰۰۰.۰۰۰

 کبیر مدل KLD200

۱۴۰۲

۸۵.۰۰۰.۰۰۰

رهرو طرح باکسر MW 150

۱۴۰۲

۸۵.۰۰۰.۰۰۰

کثیر طرح ویو کریستال ۱۲۵ 

۱۴۰۲

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل NA250

۱۴۰۲

۱۹۳.۲۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل SF180

۱۴۰۲

۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰

 دینو مدل بندا ۲۴۹ BD

۱۴۰۲

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰

هانی طرح کلیک ۱۵۰ کیلس

۱۴۰۲

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

 کبیر طرح ۱۵۰ ADV

۱۴۰۲

۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰

هانی مدل طرح آیروکس ۱۸۰

۱۴۰۲

۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰

 هانی طرح آیروکس ۱۵۵ AX

۱۴۰۲

۹۱.۰۰۰.۰۰۰

 دینو مدل بندا راک Benda Rock 

۱۴۰۲

۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰

پرواز CDI 200

۱۴۰۲

۶۳.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل NA180 

۱۴۰۲

۱۵۲.۵۰۰.۰۰۰

یاماها آیروکس Aerox155

۱۴۰۲

۲۵۸.۵۰۰.۰۰۰

دایچی JP150 

۱۴۰۲

۹۲.۰۰۰.۰۰۰

 کبیر طرح آیروکس NVX170

۱۴۰۲

۹۲.۰۰۰.۰۰۰

هانی طرح باکسر ۲۰۰ 

۱۴۰۲

۸۲.۰۰۰.۰۰۰

هانی طرح ۱۵۰ ADV

۱۴۰۲

۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰

دینو طرح آیروکس NVX180

۱۴۰۲

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

دینو طرح باکسر BX200

۱۴۰۲

۹۵.۰۰۰.۰۰۰

رهرو طرح اسکوتر ۱۲۵ پلاس

۱۴۰۲

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

هانی طرح کلیک ۱۶۰ 

۱۴۰۲

۸۹.۰۰۰.۰۰۰

طرح هوندا تکتاز ۱۵۰ 

۱۴۰۲

۶۴.۰۰۰.۰۰۰

دینو طرح هوندا ۱۲۵ 

۱۴۰۲

۶۲.۰۰۰.۰۰۰

هانی CDI 150

۱۴۰۲

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

پرواز CDI 125

۱۴۰۲

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

جهانرو مینی تریل ۱۱۰

۱۴۰۲

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

کثیر مدل رهرو CG125

۱۴۰۲

۶۳.۰۰۰.۰۰۰

هانی CDI 200

۱۴۰۲

۶۴.۰۰۰.۰۰۰

دایچی HX 180

۱۴۰۱

۸۱.۰۰۰.۰۰۰

دایچی HX 180 

۱۴۰۲

۸۴.۳۰۰.۰۰۰

 کبیر Satlis 170 cc

۱۴۰۲

۹۵.۰۰۰.۰۰۰

 کثیر مدل طرح آیرکس ۱۵۰

۱۴۰۲

۹۷.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی طرح آیروکس R155

۱۴۰۲

۹۷.۵۰۰.۰۰۰

تی وی اس مدل HLX 150 

۱۴۰۲

۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل TNT 15 

۱۴۰۲

۱۰۸.۵۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل Panarea125

۱۴۰۲

۱۱۶.۵۰۰.۰۰۰

سی اف موتو CF 150NK

۱۴۰۲

۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل TNT 150i

۱۴۰۲

۱۴۶.۵۰۰.۰۰۰

ثاقب مدل طرح ۱۵۰ ADV

۱۴۰۲

۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی J200

۱۴۰۲

۱۵۱.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل NH180

۱۴۰۲

۱۵۲.۵۰۰.۰۰۰

 تریل روان مدل QM200

۱۴۰۲

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰

عرفان مدل تریل BP200

۱۴۰۲

۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰

 هوندا مدل Genio 110 

۱۴۰۱

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل ۱۸۰s 

۱۴۰۲

۱۶۵.۵۰۰.۰۰۰

 عرفان مدل تریل BP249

۱۴۰۲

۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۵ آذر ۱۴۰۲: قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار امروز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.

مدل سال تولید قیمت مصرف کننده
(تومان)
 گلکسی مدل R 155  ۱۴۰۲ ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰
KTM250 ۱۴۰۲ ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰
 GSEA X3 ۱۴۰۱ ۷۵.۰۰۰.۰۰۰
دینو طرح کلیک هدا ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۹۵.۰۰۰.۰۰۰
دینو مدل بندا ۲۴۹ BD ۱۴۰۱ ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰
یاماها XMAX250 ۱۴۰۲ ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰
هانی طرح کلیک ۱۸۰  ۱۴۰۱ ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰
یاماها طرح آیروکس هانی ۱۸۰ ۱۴۰۱ ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰
 یاماها طرح آیروکس هانی ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰
 تریل دایچی ۲۰۰ ۱۴۰۲ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰
سی اف موتو مدل ۲۵۰NK ۱۴۰۱ ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل SF180 ۱۴۰۱ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
یاماها طرح آیروکس رادیات دار گلکسی ۱۵۵ ۱۴۰۲ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
دایچی مدل RX 249 حجم ۲۴۹ ۱۴۰۲ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰ ۱۴۰۱ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
 کبیر KLD200 ۱۴۰۲ ۸۵.۵۰۰.۰۰۰
 نامی مدل ۱۵۰  ۱۴۰۲ ۶۶.۰۰۰.۰۰۰
 یاماها wr155  ۱۴۰۱ ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰
 گلکسی مدل SR200 ۱۴۰۱ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هیلتون ۱۵۰۰ وات  ۱۴۰۱ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰
باجاج پالس ان اس ۱۶۰ ۱۴۰۱ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
 باجاج مدل Avenger 220 ۱۴۰۱ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
 تریل روان مدل کیو ام ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل اس ۱۸۰  ۱۴۰۲ ۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل تی آر کی ۲۴۹ ۱۴۰۲ ۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل اس ۲۴۹ ۱۴۰۲ ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل ۱۵۰TNTنیو ۱۴۰۲ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل TNT25N ۱۴۰۲ ۱۹۶.۵۰۰.۰۰۰
 بنلی لئونچینو مدل Leoncino249 ۱۴۰۲ ۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل کی وی ۱۵۰  ۱۴۰۲ ۹۲.۰۰۰.۰۰۰
 کلیک مدل هدا ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰
کبیر مدل کلیک ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا( واریو) مدل کلیک i150 ۱۴۰۱ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
 های پرو (Hi pro) طرح z1000 ۱۴۰۱ ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰
دینو مدل ویند ۲۰۰  ۱۴۰۱ ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی FX150  ۱۴۰۱ ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰
دینو مدل کاوان پلاس ۱۴۰۱ ۹۵.۰۰۰.۰۰۰
 نامی ۲۰۰۰ وات ۱۴۰۱ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰
دینو مدل کاوان ۱۵۰  ۱۴۰۱ ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل TNT25N ۱۴۰۱ ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰
 یاماها MT25 ۱۴۰۲ ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰
Yamaha NMAX150 کی لس ۱۴۰۱ ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰
سپهر مدل ۱۶۰۰SKZ وات ۱۴۰۰ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰
 گلکسی مدل J200 ۱۴۰۲ ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰
 گلکسی مدل NA180 ۱۴۰۱ ۱۵۶.۵۰۰.۰۰۰
هانی مدل کلیک ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰
 کویر مدل S2 کِی لِس ۱۴۰۱ ۸۹.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل تی ان تی ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
 گلکسی مدل سی ال کی لس ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
 کویر مدل ۱۲۵ CDI ۱۴۰۱ ۶۵.۰۰۰.۰۰۰
فیدل مدل اس وای ام ۲۰۰  ۱۴۰۱ ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۱۸ آبان ۱۴۰۲: جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت های موجود در بازار تهران امروز پنجشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

مدل سال تولید قیمت
مصرف کننده
(تومان)
برقی مادو موتور مدل ۲۳۰ ۱۴۰۲ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
رهرو طرح باکسر مدل ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۸۵.۴۰۰.۰۰۰
نامی مدل TS150 ۱۴۰۱ ۸۱.۹۰۰.۰۰۰
نامی مدل RX249 ۱۴۰۱ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل NA180 ۱۴۰۲ ۱۵۱.۲۰۰.۰۰۰
بنلی مدل TNT 249S ۱۴۰۲ ۲۸۳.۳۰۰.۰۰۰
هانی مدل طرح باکسر ۲۰۰ ۱۴۰۲ ۸۲.۴۰۰.۰۰۰
تریل روان مدل QM200 ۱۴۰۲ ۱۵۲.۴۰۰.۰۰۰
کثیر مدل رهرو CG125  ۱۴۰۲ ۶۳.۳۰۰.۰۰۰
جهانرو مدل مینی تریل ۱۴۰۲ ۶۰.۲۰۰.۰۰۰
گلکسی طرح آیروکس ۱۵۵ R آب خنک ۱۴۰۲ ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل SF180 ۱۴۰۲ ۱۳۰.۶۰۰.۰۰۰
به پر مدل تریل BP200  ۱۴۰۲ ۱۵۱.۷۰۰.۰۰۰
به پر مدل تریل BP249 ۱۴۰۲ ۱۶۵.۸۰۰.۰۰۰
باجاج مدل دومینار ۲۵۰ ۱۴۰۲ ۲۷۴.۳۰۰.۰۰۰
رهرو مدل پلاس ۱۲۵ ۱۴۰۲ ۷۰.۸۰۰.۰۰۰
هانی مدل کلیک ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۸۲.۴۰۰.۰۰۰
کبیر طرح واریو ۱۶۰مدل کلیک آپ Click Up170 ۱۴۰۲ ۸۸.۴۰۰.۰۰۰
طرح کلیک مدل ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۸۵.۸۰۰.۰۰۰
ثاقب مدل های کلیک ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۹۲.۸۰۰.۰۰۰
واریو کلیک ثاقب خودرو i150 سی سی آب خنک ۱۴۰۲ ۱۲۳.۳۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل لاکی ۲۰۰ ۱۴۰۲ ۱۵۳.۸۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل لاکی ۱۸۰ ۱۴۰۲ ۱۳۹.۸۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل لاکی ۱۸۵ ۱۴۰۲ ۱۷۶.۹۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل شوکا ۱۳۰ ۱۴۰۲ ۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰
 بهرو CG125 ۱۴۰۲ ۶۶.۸۰۰.۰۰۰
رهرو CG 125 ۱۴۰۲ ۶۳.۳۰۰.۰۰۰
یاماها مدل MT15 ۱۴۰۲ ۲۷۱.۲۰۰.۰۰۰
کبیر طرح ADV 150 ۱۴۰۲ ۱۳۲.۶۰۰.۰۰۰
کثیر مدل رهرو CG125 ۱۴۰۲ ۶۳.۳۰۰.۰۰۰
دینو طرح باکسر BX200 ۱۴۰۲ ۸۸.۴۰۰.۰۰۰
دینو طرح آیروکس NVX ۱۴۰۲ ۱۱۶.۵۰۰.۰۰۰
هانی طرح ADV 150 ۱۴۰۲ ۱۲۴.۶۰۰.۰۰۰
هرم اسپید ۱۳۰ ۱۴۰۲ ۹۱.۸۰۰.۰۰۰
بهرو مدل ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۲ ۶۷.۸۰۰.۰۰۰
نامی مدلQM 170 ۱۴۰۲ ۹۸.۹۰۰.۰۰۰
طرح هوندا تکتاز ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۶۴.۳۰۰.۰۰۰
ثاقب خودرو طرح ای دی وی XADV ۱۴۰۲ ۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل BX 185 ۱۴۰۲ ۹۵.۸۰۰.۰۰۰
نامی مدل TS150 ۱۴۰۲ ۸۱.۹۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۱۱ آبان ۱۴۰۲: جدیدترین لیست قیمت انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدل سال تولید قیمت مصرف کننده (تومان)
برقی مادو موتور مدل ۲۳۰ ۱۴۰۲ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
رهرو طرح باکسر مدل ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۸۵.۴۰۰.۰۰۰
نامی مدل TS150 ۱۴۰۱ ۸۱.۹۰۰.۰۰
نامی مدل RX249 ۱۴۰۱ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل NA180 ۱۴۰۲ ۱۵۲.۷۰۰.۰۰۰
بنلی مدل TNT 249S ۱۴۰۲ ۲۸۳.۳۰۰.۰۰۰
هانی مدل طرح باکسر ۲۰۰ ۱۴۰۲ ۸۲.۴۰۰.۰۰۰
تریل روان مدل QM200 ۱۴۰۲ ۱۵۲.۷۰۰.۰۰۰
کثیر مدل رهرو CG125  ۱۴۰۲ ۶۳.۳۰۰.۰۰۰
جهانرو مدل مینی تریل ۱۴۰۲ ۶۰.۲۰۰.۰۰۰
گلکسی طرح آیروکس ۱۵۵ R آب خنک ۱۴۰۲ ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل SF180 ۱۴۰۲ ۱۳۰.۶۰۰.۰۰۰
به پر مدل تریل BP200  ۱۴۰۲ ۱۵۱.۷۰۰.۰۰۰
به پر مدل تریل BP249 ۱۴۰۲ ۱۶۵.۸۰۰.۰۰۰
باجاج مدل دومینار ۲۵۰ ۱۴۰۲ ۲۷۴.۳۰۰.۰۰۰
رهرو مدل پلاس ۱۲۵ ۱۴۰۲ ۷۰.۸۰۰.۰۰۰
هانی مدل کلیک ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۸۴.۹۰۰.۰۰۰
کبیر طرح واریو ۱۶۰مدل کلیک آپ Click Up170 ۱۴۰۲ ۸۸.۴۰۰.۰۰۰
طرح کلیک مدل ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۸۵.۸۰۰.۰۰۰
ثاقب مدل های کلیک ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۹۲.۸۰۰.۰۰۰
واریو کلیک ثاقب خودرو i150 سی سی آب خنک ۱۴۰۲ ۱۲۳.۳۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل لاکی ۲۰۰ ۱۴۰۲ ۱۵۳.۸۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل لاکی ۱۸۰ ۱۴۰۲ ۱۳۹.۸۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل لاکی ۱۸۵ ۱۴۰۲ ۱۷۶.۹۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل شوکا ۱۳۰ ۱۴۰۲ ۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰
 بهرو CG125 ۱۴۰۲ ۶۶.۸۰۰.۰۰۰
رهرو CG 125 ۱۴۰۲ ۶۳.۰۰۰.۰۰۰
یاماها مدل MT15 ۱۴۰۲ ۲۷۱.۲۰۰.۰۰۰
کبیر طرح ADV 150 ۱۴۰۲ ۱۳۲.۶۰۰.۰۰۰
کثیر مدل رهرو CG125 ۱۴۰۲ ۶۳.۳۰۰.۰۰۰
دینو طرح باکسر BX200 ۱۴۰۲ ۸۸.۴۰۰.۰۰۰
دینو طرح آیروکس NVX ۱۴۰۲ ۱۱۶.۵۰۰.۰۰۰
هانی طرح ADV 150 ۱۴۰۲ ۱۲۴.۶۰۰.۰۰۰
هرم اسپید ۱۳۰ ۱۴۰۲ ۹۱.۸۰۰.۰۰۰
بهرو مدل ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۲ ۶۷.۸۰۰.۰۰۰
نامی مدلQM 170 ۱۴۰۲ ۹۸.۹۰۰.۰۰۰
طرح هوندا تکتاز ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۶۴.۳۰۰.۰۰۰
ثاقب خودرو طرح ای دی وی XADV ۱۴۰۲ ۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل BX 185 ۱۴۰۲ ۹۵.۸۰۰.۰۰۰
نامی مدل TS150 ۱۴۰۲ ۸۱.۹۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۱ آبان ۱۴۰۲: جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت های موجود در بازار تهران امروز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدل سال تولید قیمت مصرف کننده (تومان)
موتورسیکلت برقی مادو موتور مدل ۲۳۰ ۱۴۰۲ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت رهرو طرح باکسر مدل ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۸۵.۴۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت نامی مدل TS150 ۱۴۰۱ ۸۳.۵۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت نامی مدل RX249 ۱۴۰۱ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت اس وای ام مدل NA180 ۱۴۰۲ ۱۵۲.۵۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت بنلی مدل TNT 249S ۱۴۰۲ ۲۸۹.۴۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت هانی مدل طرح باکسر ۲۰۰ ۱۴۰۲ ۸۲.۴۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت تریل روان مدل QM200 ۱۴۰۲ ۱۵۲.۷۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت کثیر مدل رهرو CG125  ۱۴۰۲ ۶۳.۳۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت جهانرو مدل مینی تریل ۱۴۰۱ ۶۰.۲۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت گلکسی طرح آیروکس ۱۵۵ R آب خنک ۱۴۰۲ ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت گلکسی مدل SF180 ۱۴۰۲ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت به پر مدل تریل BP200  ۱۴۰۲ ۱۵۱.۵۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت به پر مدل تریل BP249 ۱۴۰۲ ۱۶۵.۸۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت باجاج مدل دومینار ۲۵۰ ۱۴۰۲ ۲۷۶.۳۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت رهرو مدل پلاس ۱۲۵ ۱۴۰۲ ۷۰.۸۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت هانی مدل کلیک ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۸۴.۹۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت کبیر طرح واریو ۱۶۰مدل کلیک آپ Click Up170  ۱۴۰۲ ۸۸.۴۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت طرح کلیک مدل ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۸۵.۸۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت ثاقب مدل های کلیک ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۹۲.۸۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت واریو کلیک ثاقب خودرو i150 سی سی آب خنک ۱۴۰۲ ۱۲۳.۳۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت اس وای ام مدل لاکی ۲۰۰ ۱۴۰۲ ۱۵۳.۸۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت اس وای ام مدل لاکی ۱۸۰ ۱۴۰۲ ۱۴۰.۸۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت اس وای ام مدل لاکی ۱۸۵ ۱۴۰۲ ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت اس وای ام مدل شوکا ۱۳۰ ۱۴۰۲ ۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت مدل بهرو CG125 ۱۴۰۲ ۶۶.۸۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت مدل رهرو CG 125  ۱۴۰۲ ۶۳.۰۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت یاماها مدل MT15 ۱۴۰۲ ۲۷۱.۰۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت کبیر طرح ۱۵۰ ADV ۱۴۰۲ ۱۳۲.۶۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت کثیر مدل رهرو CG125 ۱۴۰۲ ۶۴.۳۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت دینو طرح باکسر BX200 ۱۴۰۲ ۸۸.۴۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت دینو طرح آیروکس NVX180 ۱۴۰۲ ۱۱۶.۵۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت هانی طرح ADV 150 ۱۴۰۲ ۱۲۴.۶۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت هرم اسپید ۱۳۰ ۱۴۰۲ ۹۱.۸۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت بهرو مدل ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۲ ۶۷.۸۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت نامی مدل QM 170 ۱۴۰۲ ۹۸.۹۰۰.۰۰۰
موتور سیکلت طرح هوندا تکتاز ۱۵۰ ۱۴۰۲ ۶۴.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت ثاقب خودرو طرح ای دی وی XADV ۱۴۰۲ ۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت اس وای ام مدل BX 185 ۱۴۰۲ ۹۵.۸۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت نامی مدل TS150 ۱۴۰۲ ۸۶.۵۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۱۷ مهر ۱۴۰۲: یکی از بازارهایی که بشدت دچار به هم ریختگی شد، ‌موتورسیکلت بود. با گران شدن خودرو، ‌به یکباره موتورسیکلت هم جهش قیمتی پیدا کرد و پا به پای پراید گران و البته کمیاب شد. بر این اساس بخش قابل توجهی از خریداران موتورسیکلت که قشر ضعیف جامعه هم هستند، توان خرید خود را از دست دادند. شاید به جرأت بتوان گفت که صنعت موتورسیکلت در دولت روحانی بشدت تضعیف و دست مردم از خرید آن کوتاه شد. از همین رو خرید و فروش موتورسیکلت‌های دست دوم و کاربراتوری رونق گرفت؛ موتورهایی که سطح آلایندگی آنها زیاد و قرار بود کنار گذاشته شوند، دوباره تردد خود را آغاز کردند.

از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰، ‌‌قیمت موتورسیکلت دستخوش تغییرات متعددی شد به نحوی که موتورسیکلتی که با قیمت ۵ میلیون تومان می‌شد خرید، به قیمت ۱۰۰میلیون تومان نزدیک شد. فضای به‌وجود آمده و کوتاه شدن دست مردم از خرید موتورسیکلت، ‌باعث شد که دولت سیزدهم برای این حوزه برنامه‌ریزی کند و مانع جدی بر سر راه سودجویان شود. از همین رو تأمین ارز و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان، مورد توجه و اولویت دولت سیزدهم قرار گرفت و به اذعان تولیدکنندگان از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از مشکلات آنها حل شد.

یکی از اتفاق‌های مهمی که در این حوزه رخ داد، افزایش تولید بود. افزایش تولید موتورسیکلت به جایی رسیده که اکنون تولیدکنندگان به فروش اقساطی روی آورده اند؛‌ همان مجموعه‌هایی که قطره‌چکانی موتورسیکلت‌های خود را روانه بازار می‌کردند، اکنون با آگهی‌های مختلف از متقاضیان موتورسیکلت دعوت می‌کنند تا با خرید قسطی و شرایط سهل، موتور خریداری کنند.

اما بین فعالان بازار موتورسیکلت به خصوص فروشندگان دست دوم، اوضاع به گونه‌ای دیگر است. آنها بشدت از فروش اقساطی و ثبات تولید موتورسیکلت ناراضی هستند و از هر روشی استفاده می‌کنند تا بازار این بخش به هم بریزد و قیمت‌ها افزایشی شود. اما تولیدکنندگان تأکید دارند که تولید روال طبیعی به خود گرفته است و هر زمان که بازار با کمبود مواجه شود، ‌عرضه موتورسیکلت افزایش پیدا خواهد کرد.

یکی از چالش‌هایی که بازار موتورسیکلت با آن روبه‌رو شده، تغییر ماهیت موتورسیکلت است. این کالا مانند خودرو، سرمایه‌ای شده و این در حالی است که موتورسیکلت، ‌کالایی کاملاً مصرفی است. لذا به نظر می‌رسد اگر فعالیت سودجویانه از این بازار کمتر شود و برخی از تولیدکنندگان مانند گروه بهمن در این حوزه شیطنت نکنند، بازار موتورسیکلت هم مانند خودرو به کاهش قیمت و آرامش می‌رسد.

برخی از تولیدکنندگان مانند ایران دوچرخ (وابسته به گروه بهمن) با پیش فروش موتورسیکلت‌های خود و فضاسازی رسانه‌ای این‌گونه به مردم القا می‌کنند که قیمت‌ها افزایشی خواهد بود. لذا صاحبان پول را تشویق می‌کنند که برای خرید موتورسیکلت اقدام کنند تا در مدت کوتاه به سودهای میلیونی برسند. اما مجموعه‌های تولید باید بدانند که اکثر خریداران موتورسیکلت، ‌هدفشان کار است. لذا رفتارهای سودجویانه آنها می‌تواند به صورت مستقیم بر معیشت مردم اثر بگذارد. علی عرب، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درباره دلایل گرانی موتورسیکلت در یکی دو ماه گذشته گفت: از اول بهمن ۱۴۰۱ که قیمت‌ موتورسیکلت در واحدهای تولیدی مشخص شد، دیگر افزایش قیمتی در این بخش نداشته‌ایم و افزایش قیمتی که درباره موتورسیکلت‌های موجود در بازار از آن صحبت می‌شود، احتمالاً مربوط به تک‌فروشی‌هاست.

بیشتر فروشندگان دست‌کم خرید ۳ تا ۶ ماه را انجام می‌دهند؛ چراکه نرخ معلوم و مشخص است. تا جایی که اطلاع دارم افزایش نرخ موتورسیکلت در بازار ازسوی تولیدکنندگان نیست. عرب ادامه داد: باتوجه به اینکه نرخ دلار هم در یکی دو ماه اخیر تغییر چندانی نداشته، احتمالاً فقط در مغازه‌های کوچک این افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود و اگر به نمایندگی شرکت‌ها هم مراجعه کنید در نهایت خواهند گفت افزایش نرخ موتورسیکلت در ماه‌های نخست امسال مربوط به بازار است و تولیدکنندگان در آن نقشی ندارند. گفتنی است بخش مهمی از نرخ موتورسیکلت، مربوط به قطعات وارداتی است که این بخش نیز متأثر از نرخ ارز قرار دارد و از آنجا که ارز نیز در این مدت تغییر نرخ چندانی نداشته‌ و تعرفه‌های گمرکی نیز افزایش پیدا نکرده، می‌توان گفت افزایش قیمت‌ها در بازار موتورسیکلت بیشتر کاذب بوده و حالت روانی دارد.

این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد: وضعیت کنونی صنعت موتورسیکلت و نوسانات و افزایش قیمت‌ها در بازار آن در حال‌ حاضر مربوط به ورود مصرف‌کنندگان غیرواقعی به بازار موتورسیکلت برای حفظ ارزش پول است. عرب درباره تبدیل شدن موتورسیکلت به یک کالای سرمایه‌ای و تأثیری که این رویکرد بر صنعت موتورسیکلت کشور دارد، اظهار کرد: آنچه مشخص است به‌دنبال کاهش ارزش پول ملی، افراد برای حفظ دارایی و سرمایه‌ای که دارند، به سمت بازارهای گوناگون تمایل پیدا می‌کنند که یکی از این بازارها می‌تواند بازار موتورسیکلت باشد.

صنعت موتورسیکلت بخشی از صنعت خودرو است و عده‌ای که توان خرید خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای را ندارند، برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار موتورسیکلت می‌شوند. در این شرایط، موتورسیکلت‌های خریداری‌شده برای حفظ دارایی در خانه‌ها انبار می‌شوند و حتی در مواردی افرادی که موتورسیکلت‌سوار هم نیستند، اقدام به خرید این کالا می‌کنند تا صرفاً ارزش پول‌شان حفظ شود.

قیمت انواع موتورسیکلت در بازار / مهر 1402

 

بروزرسانی ۵ مرداد ۱۴۰۲: جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت در بازار تهران مربوط به روز چهارشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اعلام شد.

مدل

سال تولید

قیمت مصرف کننده (تومان)

اس وای ام مدل گلکسی NH 180

۱۴۰۱

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰

GSEA X3

۱۴۰۱

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

 هیلتون ۱۵۰۰ وات

۱۴۰۱

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

دایچی مدل RX 249 حجم ۲۴۹

۱۴۰۱

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰

دینو مدل بندا ۲۴۹ BD

۱۴۰۱

۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰

کویر مدل ۱۲۵ CDI

۱۴۰۱

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی FX150 

۱۴۰۱

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل R 155 

۱۴۰۲

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل سی ال کی لس ۱۵۰

۱۴۰۱

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

هانی طرح کلیک ۱۸۰

۱۴۰۱

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

یاماها MT25

۱۴۰۲

۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰

یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox

۱۴۰۱

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

KTM250

...

۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰

Yamaha NMAX150 کی لس

۱۴۰۱

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰

باجاج پالس ان اس ۱۶۰

۱۴۰۱

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 باجاج مدل Avenger 220 

۱۴۰۱

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰

دایچی مدل ۳۰۰۰ EC 

۱۴۰۱

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

نامی ۲۰۰۰ وات

۱۴۰۱

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

 لئونچینو مدل Leoncino249

۱۴۰۲

۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل TNT25N

۱۴۰۲

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل اس ۱۸۰ 

۱۴۰۲

۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل اس ۲۴۹

۱۴۰۲

۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل تی آر کی ۲۴۹

۱۴۰۲

۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل تی ان تی ۱۵۰

۱۴۰۲

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 کی وی ۱۵۰

۱۴۰۲

۹۲.۰۰۰.۰۰۰

تریل پرواز مدل ۲۰۰GY

۱۴۰۱

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

تریل روان مدل کیو ام ۲۰۰

۱۴۰۱

۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰

تی وی اس مدل وگو ۱۱۰

۱۴۰۱

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰

دینو طرح کلیک هدا ۱۵۰

...

۹۵.۰۰۰.۰۰۰

دینو مدل کاوان پلاس

۱۴۰۱

۹۵.۰۰۰.۰۰۰

دینو مدل کاوان ۱۵۰ 

۱۴۰۱

۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰

 دینو مدل ویند ۲۰۰

۱۴۰۱

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

سپهر مدل ۱۶۰۰SKZ وات

۱۴۰۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

سی اف موتو مدل ۲۵۰NK 

۱۴۰۱

۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰

فیدل مدل اس وای ام ۲۰۰ 

۱۴۰۱

۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰

 کبیر مدل کلیک ۱۵۰

۱۴۰۱

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

کلیک مدل هدا ۱۵۰

۱۴۰۱

۸۵.۰۰۰.۰۰۰

کویر مدل S2 کِی لِس

۱۴۰۱

۸۹.۰۰۰.۰۰۰

 
بروزرسانی ۲۸ خرداد ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع موتورسیکلت در بازار امروز یکشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
مدل سال ساخت قیمت مصرف کننده (تومان)
اونجر ۲۲۰ پالس ۱۴۰۰ ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰
بنلی  ۱۸۰S ۱۴۰۲ ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ۲۵۰N ۱۴۰۲ ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ۱۵۰ TNT ۱۴۰۱ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ستا ۱۲۵ گازی استالیا ۱۳۹۸ ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰
بوکسر ۲۰۰ به پر ۱۴۰۲ ۹۷.۰۰۰.۰۰۰
تریل هسکو ارنا ۲۵۰ کویر ۱۴۰۲ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰
لیفان ۲۰۰ سی سی انژکتوری ... ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
لیفان ۲۰۰ سی سی ریمپ شده و فول  ۱۴۰۲ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
دلتا سی آر تی ۱۶۰ریمپ و سنسور باز ۱۴۰۱ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دلتا سی آر تی ۱۶۰ ریمپ و سنسور باز (کپی) ۱۴۰۱ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ۲۵۰ N ۱۴۰۲ ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
به پر ۱۲۵ سی سی ... ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
بنلی کی وای ۱۴۰۲ ۸۸.۰۰۰.۰۰۰
بنلی کیلک ۱۲۵ ایتالیا ... ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰
مگلی ۲۰۰ سی سی ... ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰
ویو ۱۳۵ ویژه ... ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
ویو ۱۳۵ پی کی اتوماتیک ۱۴۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
ویو کویر ۱۲۵ S1  نیو فیس ۱۴۰۲ ۷۶.۰۰۰.۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۷ دی ۱۴۰۱ : جدیدترین لیست قیمت انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
 

مدل سال ساخت قیمت (تومان)
سوزوکی مدل Inazoma gw 250 ABS  ۱۴۰۱ ۲۵۳.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل ۲۴۹S ۱۴۰۱ ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل TNT25 ۱۴۰۱ ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی اس وای ام مدل NH180 حجم  ۱۸۳ ۱۴۰۱ ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل ۱۸۰S ۱۴۰۱ ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰
 اس وای ام مدل GALAXY NA180 ۱۴۰۱ ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰
 گلکسی اس وای ام مدل J200 ۱۴۰۱ ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل TNT150 نیو  ۱۴۰۱ ۹۳.۰۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل GALAXY SR200 ۱۴۰۱ ۹۱.۰۰۰.۰۰۰
جهانرو مدل ۱۵۰NK ۱۴۰۱ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل آیروکس ۱۵۵  ۱۴۰۱ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
کبیر موتور مدلNVX155 ۱۴۰۱ ۷۵.۰۰۰.۰۰۰
 کویر مدل S2 ۱۴۰۱ ۷۳.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل TNT150 ۱۴۰۱ ۷۱.۵۰۰.۰۰۰
نامی مدل TS150 ۱۴۰۱ ۶۵.۵۰۰.۰۰۰
کی وی مدل CITY150 ۱۴۰۱ ۶۵.۵۰۰.۰۰۰
نامی مدل BX180 ۱۴۰۱ ۶۳.۵۰۰.۰۰۰
کبیر موتور مدل ۱۵۰ کلیک ۱۴۰۱ ۶۱.۰۰۰.۰۰۰
احسان مدل EH 150 حجم ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۶۰.۵۰۰.۰۰۰
پرواز مدل RD125 ۱۴۰۱ ۴۸.۰۰۰.۰۰۰
 پرواز مدل ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۴۸.۰۰۰.۰۰۰
پرواز مدل ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۴۷.۰۰۰.۰۰۰
 تک تاز موتور مدل TK150 ۱۴۰۱ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰
 پرواز مدل ۱۲۵ استارتی  ۱۴۰۱ ۴۳.۵۰۰.۰۰۰
کویر مدل ۱۲۵ CDI ۱۴۰۱ ۴۱.۰۰۰.۰۰۰
احسان مدل ۱۲۵ ۱۴۰۱ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰
 دایچی  برقی مدل EC 3000 ۱۴۰۱ ۳۷.۰۰۰.۰۰۰
دایچی برقی مدل  YD 1200-D3 ۱۴۰۱ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۲ آذر ۱۴۰۱ : لیست قیمت انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

مدل

سال تولید

قیمت (تومان)

هانی طرح کلیک ۱۸۰

۱۴۰۱

۶۲.۰۰۰.۰۰۰

یاماها طرح آیروکس هانی ۱۸۰

۱۴۰۱

۶۷.۰۰۰.۰۰۰

یاماها طرح آیروکس هانی ۱۵۰

۱۴۰۱

۶۳.۰۰۰.۰۰۰

تریل دایچی ۲۰۰

۱۴۰۱

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

اسکوتر برقی مدل SN 1500

۱۴۰۱

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

سی اف موتو مدل ۲۵۰NK

۱۴۰۱

۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل SF180

۱۴۰۱

۸۱.۰۰۰.۰۰۰

 یاماها طرح آیروکس رادیات دار گلکسی ۱۵۵

۱۴۰۱

۷۲.۰۰۰.۰۰۰

دایچی مدل RX 249 حجم ۲۴۹

۱۴۰۱

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

هوندا طرح ویو ۱۲۵ 

۱۴۰۱

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰

۱۴۰۱

۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰

 کبیر KLD200 

۱۴۰۱

۵۴.۵۰۰.۰۰۰

تی وی اس مدل Apache 180

۱۳۹۵

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

یاماها wr155

۱۴۰۱

۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل SR200

۱۴۰۱

۸۲.۰۰۰.۰۰۰

موتور سیکلت برقی هیلتون ۱۵۰۰

۱۴۰۱

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

باجاج پالس ان اس ۱۶۰

۱۴۰۱

۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰

 باجاج مدل Avenger 220

۱۴۰۱

۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰

تی وی اس مدل RockZ

۱۴۰۱

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

تریل روان مدل کیو ام ۲۰۰

۱۴۰۱

۹۲.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل اس ۱۸۰ 

۱۴۰۱

۹۱.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل کی وی vieste 249

۱۴۰۱

۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل تی آر کی ۲۴۹

۱۴۰۱

۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل اس ۲۴۹

۱۴۰۱

۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰

 هوندا ADV150

۱۴۰۱

۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل ۱۵۰TNTنیو

۱۴۰۱

۸۱.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل TNT25N

۱۴۰۱

۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰

بنلی لئونچینو مدل Leoncino249

۱۴۰۱

۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل کی وی ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۷.۰۰۰.۰۰۰

 کلیک مدل هدا ۱۵۰ 

۱۴۰۱

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

یاماها مدل Aerox 155

۱۴۰۱

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox

۱۴۰۱

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

 کبیر مدل کلیک ۱۵۰ 

۱۴۰۱

۵۸.۰۰۰.۰۰۰

هوندا( واریو) مدل کلیک i150

۱۴۰۱

۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰

سحر مدل ۱۲۵ سی سی استارتی 

۱۴۰۱

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی اس وای ام مدل TN110

۱۴۰۰

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

 های پرو (Hi pro) طرح z1000

۱۴۰۱

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت طرح کلیک بینالود ۱۵۰ 

۱۴۰۱

۵۴.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی FX150

۱۴۰۰

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

دینو مدل کاوان پلاس

۱۴۰۰

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت برقی نامی ۲۰۰۰

۱۴۰۱

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

اس وای ام مدل گلکسی NH 180

۱۴۰۱

۹۸.۰۰۰.۰۰۰

یاماها MT25

۱۳۹۸

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰

Yamaha NMAX150 کی لس

۱۴۰۱

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰

 احسان مدل ۱۲۵ 

۱۴۰۰

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

 سپهر مدل ۱۶۰۰SKZ

۱۴۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

پرواز مدل ان ام اس ۲۰۰ 

۱۴۰۱

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل J200

۱۴۰۱

۹۲.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل NA180

۱۴۰۱

۹۳.۵۰۰.۰۰۰

سوزوکی مدل v-storm 250

۱۴۰۱

۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰

 سوزوکی مدل GSX-R

۱۴۰۱

۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی مدل اینازوما ۲۵۰

۱۴۰۱

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت برقی توسن مدل SR7 PLUS

۱۴۰۰

۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰

زونتس مدل ۲۵۰R

۱۴۰۰

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت برقی توسن مدل SR7

۱۴۰۰

۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت برقی توسن مدل SK6

۱۴۰۰

۹۵.۰۰۰.۰۰۰

 زونتس مدل ۲۵۰S

۱۳۹۹

۹۰.۰۰۰.۰۰۰

 لیفان مدل پی کی ۱۳۵

۱۴۰۱

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

 دینو مدل Z2

۱۴۰۱

۸۸.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت برقی توسن مدل SK6 ECO

۱۴۰۰

۸۵.۰۰۰.۰۰۰

موتورسیکلت برقی توسن مدل RL5

۱۴۰۰

۷۹.۰۰۰.۰۰۰

 

 

بروزرسانی ۲۵ آبان ۱۴۰۱ : جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ منتشر شد.

مدل

سال تولید

قیمت (تومان)

سی اف موتو مدل ۲۵۰NK

۱۴۰۱

۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل SF180

۱۴۰۱

۷۹.۰۰۰.۰۰۰

 یاماها طرح آیروکس رادیات دار گلکسی ۱۵۵

۱۴۰۱

۷۲.۰۰۰.۰۰۰

 دایچی مدل RX 249

۱۴۰۱

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

هوندا طرح ویو ۱۲۵ 

۱۴۰۱

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰

۱۴۰۱

۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰

 کبیر KLD200

۱۴۰۱

۵۴.۵۰۰.۰۰۰

تی وی اس مدل Apache 180

۱۳۹۵

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 یاماها wr155

۱۴۰۱

۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل SR200 

۱۴۰۱

۷۹.۰۰۰.۰۰۰

 هیلتون ۱۵۰۰ وات 

۱۴۰۱

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

 باجاج پالس ان اس ۱۶۰

۱۴۰۱

۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰

 باجاج مدل Avenger 220

۱۴۰۱

۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰

تی وی اس مدل RockZ

۱۴۰۱

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

تریل روان مدل کیو ام ۲۰۰

۱۴۰۱

۹۲.۵۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل اس ۱۸۰ 

۱۴۰۱

۹۱.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل کی وی vieste 249

۱۴۰۱

۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل تی آر کی ۲۴۹

۱۴۰۱

۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل اس ۲۴۹

۱۴۰۱

۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰

هوندا ADV150

۱۴۰۱

۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل ۱۵۰TNTنیو

۱۴۰۱

۸۱.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل TNT25N

۱۴۰۱

۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰

بنلی لئونچینو مدل Leoncino249

۱۴۰۱

۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل کی وی ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۷.۰۰۰.۰۰۰

 کلیک مدل هدا ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

یاماها مدل Aerox 155

۱۴۰۱

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox

۱۴۰۱

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

کبیر مدل کلیک ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

هوندا( واریو) مدل کلیک i150

۱۴۰۱

۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰

سحر مدل ۱۲۵ سی سی استارتی

۱۴۰۱

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی اس وای ام مدل TN110

۱۴۰۰

۵۱.۰۰۰.۰۰۰

های پرو (Hi pro) طرح z1000

۱۴۰۱

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

 ویشتا vishta 150

۱۴۰۰

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

طرح کلیک بینالود ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۴.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی FX150 

۱۴۰۰

۸۱.۰۰۰.۰۰۰

دینو مدل کاوان پلاس

۱۴۰۰

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

نامی ۲۰۰۰ وات

۱۴۰۱

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

اس وای ام مدل گلکسی NH 180

۱۴۰۱

۸۹.۰۰۰.۰۰۰

 یاماها MT25

۱۳۹۸

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰

Yamaha NMAX150 کی لس

۱۴۰۱

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰

احسان مدل ۱۲۵ 

۱۴۰۰

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

سپهر مدل ۱۶۰۰SKZ

۱۴۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

 دایچی مدل سی آر ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

پرواز مدل ان ام اس ۲۰۰

۱۴۰۱

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل J200

۱۴۰۱

۸۶.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل NA180 سال ۱۴۰۱

۱۴۰۱

۸۸.۰۰۰.۰۰۰

هانی مدل کلیک ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۱.۰۰۰.۰۰۰

 باجاج مدل Avenger 220

۱۴۰۱

۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰

 کویر مدل S2 کِی لِس

۱۴۰۱

۶۸.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل تی ان تی ۱۵۰

۱۴۰۱

۶۸.۰۰۰.۰۰۰

 کلیک مدل هدا ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل سی ال کی لس ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

لیفان مدل پی کی ۱۳۵ 

۱۴۰۱

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

همتاز مدل آر اس ۱۵۰

۱۴۰۰

۶۳.۰۰۰.۰۰۰

رهرو مدل طرح باکسر ۱۵۰ 

۱۴۰۱

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

 پرواز مدل CDI 150

۱۴۰۱

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

 تی وی اس مدل JUPITER ژوپیتر ۱۱۰

۱۳۹۸

۷۷.۰۰۰.۰۰۰

 تی وی اس مدل وگو ۱۱۰

۱۴۰۱

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

 یاماها مدل گرند فیلانو ۱۲۵

۱۴۰۱

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

 کلیک مدل بلنتا ۱۵۰ 

۱۴۰۱

۵۷.۰۰۰.۰۰۰

 باجاج مدل باکسر ۱۵۰

۱۴۰۱

۸۵.۰۰۰.۰۰۰

تریل پرواز مدل ۲۰۰GY

۱۴۰۱

۶۸.۰۰۰.۰۰۰

 دایچی مدل ۳۰۰۰ EC

۱۴۰۱

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

 هوندا مدل پی سی ایکس ۱۵۰

۱۴۰۰

۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰

 باجاج پالس مدل ۲۰۰NS

۱۴۰۱

۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰

هوندا مدل کلیک تایلندیi150

۱۴۰۱

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

 

 

بروزرسانی ۲۴ مهر ۱۴۰۱ : جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

مدل

سال تولید

قیمت (تومان)

سوزوکی مدل v-storm 250

۱۴۰۱

۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی مدل GSX-R

۱۴۰۱

۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی مدل اینازوما ۲۵۰

۱۴۰۱

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل ۲۴۹S

۱۴۰۱

۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰

هوندا مدل PCX150

۱۴۰۰

۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل TRK 250

۱۴۰۰

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل لئونچینو ۲۴۹

۱۴۰۱

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

توسن مدل SR7 PLUS

۱۴۰۰

۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰

هوندا مدل کلیک ۱۵۰

۱۴۰۱

۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰

زونتس مدل ۲۵۰R

۱۴۰۰

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰

توسن مدل SK6 PLUS

۱۴۰۰

۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل TNT25N

۱۴۰۱

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

 توسن مدل SR7

۱۳۹۹

۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰

برقی توسن مدل SK6

۱۴۰۰

۹۵.۰۰۰.۰۰۰

 یاماها مدل grand filano

۱۳۹۹

۹۹.۰۰۰.۰۰۰

 توسن مدل SR7 ECO

۱۴۰۰

۹۶.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل ۱۸۰S

۱۴۰۱

۹۱.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل NA180

۱۴۰۱

۹۱.۰۰۰.۰۰۰

زونتس مدل ۲۵۰S

۱۳۹۹

۹۰.۰۰۰.۰۰۰

دینو مدل فیدل SYM200 III

۱۴۰۱

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

دینو مدل Z2

۱۴۰۱

۸۸.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل J200 SYM

۱۴۰۱

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

 توسن مدل SK6 ECO

۱۳۹۹

۸۵.۰۰۰.۰۰۰

توسن مدل RL5

۱۴۰۰

۷۹.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل نیو ۱۵۰TNT

۱۴۰۱

۸۱.۵۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل SR200 SYM

۱۴۰۱

۷۷.۵۰۰.۰۰۰

 توسن مدل مینی MM3

۱۴۰۰

۷۳.۰۰۰.۰۰۰

توسن مدل RL5 ECO

۱۳۹۹

۶۹.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل TNT150

۱۴۰۱

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

توسن مدل مینی MM3 ECO

۱۳۹۹

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل کی وی CITY 150

۱۴۰۱

۵۵.۵۰۰.۰۰۰

هانی مدل طرح کلیک ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل TN110

۱۴۰۱

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

رهرو مدل طرح باکسر ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۱.۰۰۰.۰۰۰

دایچی مدل ۳۰۰۰W EC سال ۱۳۹۹

۱۳۹۹

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

تکتاز مدل TK150

۱۴۰۱

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

 تکتاز مدل TK125

۱۴۰۱

۳۸.۵۰۰.۰۰۰

پرواز مدل طرح هوندا ۱۲۵cc

۱۴۰۰

۳۴.۵۰۰.۰۰۰

سپهر مدل ۱۶۰۰SKZ وات

۱۴۰۰

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

 

 

بروزرسانی ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ : جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ منتشر شد

مدل سال ساخت قیمت (تومان)
دایچی مدل RX 249 حجم ۲۴۹ ۱۴۰۰ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا طرح ویو ۱۲۵ ۱۴۰۱ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰  ۱۴۰۱ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
 کبیر KLD200  ۱۴۰۱ ۵۴.۰۰۰.۰۰۰
 تی وی اس مدل Apache 180 ۱۳۹۵ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
 گلکسی Jx250 ۱۴۰۱ ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰
 یاماها wr155 ۱۴۰۱ ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰
 گلکسی مدل SR200 ۱۴۰۱ ۷۷.۵۰۰.۰۰۰
 هیلتون ۱۵۰۰ وات ۱۴۰۱ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
 باجاج پالس ان اس ۱۶۰ ۱۴۰۱ ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰
باجاج مدل Avenger 220 ۱۴۰۱ ۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰
تی وی اس مدل RockZ ۱۴۰۱ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰
 تریل روان مدل کیو ام ۲۰۰  ۱۴۰۱ ۹۲.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل اس ۱۸۰  ۱۴۰۱ ۹۱.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل کی وی vieste 249 ۱۴۰۱ ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل تی آر کی ۲۴۹ ۱۴۰۱ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل اس ۲۴۹  ۱۴۰۱ ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰
 هوندا ADV150  ۱۴۰۰ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل ۱۵۰TNTنیو  ۱۴۰۱ ۸۱.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل TNT25N ۱۴۰۱ ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی لئونچینو مدل Leoncino249 ۱۴۰۱ ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰
کی وی ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۶۸.۰۰۰.۰۰۰
 باکسر همتاز ۲۰۰  ۱۴۰۱ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰
 کلیک مدل هدا ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۵۲.۰۰۰.۰۰۰
یاماها مدل Aerox 155 ۱۴۰۱ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox  ۱۴۰۱ ۶۵.۰۰۰.۰۰۰
 کبیر مدل کلیک ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰
 هوندا( واریو) مدل کلیک i150 ۱۴۰۱ ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰
سحر مدل ۱۲۵ سی سی استارتی  ۱۴۰۱ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی اس وای ام مدل TN110 حجم ۱۱۱ ۱۴۰۰ ۴۹.۰۰۰.۰۰۰
های پرو (Hi pro) طرح z1000 ۱۴۰۱ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
ویشتا vishta 150  ۱۴۰۰ ۵۹.۰۰۰.۰۰۰
طرح کلیک بینالود ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۵۴.۰۰۰.۰۰۰
 گلکسی FX150  ۱۴۰۰ ۸۱.۰۰۰.۰۰۰
دینو مدل کاوان پلاس ۱۴۰۰ ۵۴.۰۰۰.۰۰۰
  نامی ۲۰۰۰ وات  ۱۴۰۱ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰
اس وای ام مدل گلکسی NH 180 ۱۴۰۱ ۸۸.۰۰۰.۰۰۰
یاماها MT25 ۲۰۱۵ ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰
 Yamaha NMAX150  ۱۴۰۱ ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰
 احسان مدل ۱۲۵ ۱۴۰۰ ۳۷.۰۰۰.۰۰۰
 سپهر مدل ۱۶۰۰SKZ وات ۱۴۰۰ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
 دایچی مدل سی آر ۱۵۰ ۱۴۰۰ ۵۲.۰۰۰.۰۰۰
 پرواز مدل ان ام اس ۲۰۰  ۱۴۰۱ ۴۱.۵۰۰.۰۰۰
 گلکسی مدل J200  ۱۴۰۱ ۸۳.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی مدل NA180 ۱۴۰۱ ۸۷.۰۰۰.۰۰۰
هانی مدل کلیک ۱۵۰  ۱۴۰۱ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰
باجاج مدل Avenger 220 ۱۴۰۱ ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰
تکتاز مدل TK125 استارتی ۱۴۰۰ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
کویر مدل S2 کِی لِس ۱۴۰۱ ۶۸.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل تی ان تی ۱۵۰  ۱۴۰۱ ۶۸.۰۰۰.۰۰۰

 

 

 

بروزرسانی ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ : لیست قیمت انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

مدل سال تولید قیمت (تومان)
سوزوکی  v-storm 250 ۱۴۰۱ ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰
سوزوکی  GSX-R ۱۴۰۱ ۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰
سوزوکی مدل اینازوما ۲۵۰ ۱۴۰۱ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
توسن مدل SR7 PLUS ۱۴۰۰ ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰
زونتس مدل ۲۵۰R ۱۴۰۰ ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰
توسن مدل SK6 PLUS ۱۴۰۰ ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰
دینو مدل Z2 ۱۴۰۱ ۸۸.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل کی وی CITY 150 ۱۴۰۱ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰
رهرو مدل طرح باکسر ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۵۱.۵۰۰.۰۰۰
 سپهر مدل ۱۶۰۰SKZ وات ۱۴۰۰ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰
 توسن مدل مینی MM3 ECO ۱۳۹۹ ۵۹.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل اس ۱۸۰ ۱۴۰۱ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
 گلکسی Jx250 ۱۴۰۱ ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰
یاماها wr155 ۱۴۰۱ ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
 گلکسی مدل SR200 ۱۴۰۱ ۷۶.۰۰۰.۰۰۰
 هیلتون ۱۵۰۰ وات ۱۴۰۱ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
باجاج پالس ان اس ۱۶۰ ۱۴۰۱ ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰
 باجاج مدل Avenger 220 ۱۴۰۱ ۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰
 تی وی اس مدل RockZ ۱۴۰۱ ۸۶.۰۰۰.۰۰۰
 تریل روان مدل کیو ام ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۹۲.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل اس ۱۸۰ ۱۴۰۱ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
بنلی مدل کی وی vieste 249 ۱۴۰۱ ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰
 بنلی مدل اس ۲۴۹ ۱۴۰۱ ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰
 هوندا ADV150 ۱۴۰۰ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بنلی لئونچینو مدل Leoncino249 ۱۴۰۱ ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰
 کلیک مدل هدا ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۵۶.۰۰۰.۰۰۰
یاماها مدل Aerox 155 ۱۴۰۱ ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox ۱۴۰۱ ۷۲.۰۰۰.۰۰۰
کبیر مدل کلیک ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۵۸.۰۰۰.۰۰۰
  سحر  ۱۲۵ سی سی استارتی ۱۴۰۱ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰
 گلکسی اس وای ام مدل TN110 حجم ۱۱۱ ۱۴۰۰ ۴۸.۰۰۰.۰۰۰
 های پرو (Hi pro) طرح z1000 ۱۴۰۱ ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰
ویشتا vishta 150 ۱۴۰۰ ۵۹.۰۰۰.۰۰۰
طرح کلیک بینالود ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۵۴.۰۰۰.۰۰۰
گلکسی FX150 ۱۴۰۰ ۸۱.۰۰۰.۰۰۰
دینو مدل کاوان پلاس ۱۴۰۰ ۵۴.۰۰۰.۰۰۰
یاماها MT25 ۱۴۰۰ ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰
 Yamaha NMAX150 ۱۴۰۰ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
 احسان ۱۲۵ ۱۴۰۰ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰
 سپهر  ۱۶۰۰SKZ ۱۴۰۰ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
دایچی سی آر ۱۵۰ ۱۴۰۰ ۵۲.۰۰۰.۰۰۰
پرواز  ان ام اس ۲۰۰ ۱۴۰۱ ۴۳.۰۰۰.۰۰۰
هانی کلیک ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰
 باجاج Avenger 220 ۱۴۰۱ ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰
 تکتاز  TK125 استارتی ۱۴۰۰ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
کویر S2 کِی لِس ۱۴۰۱ ۶۱.۰۰۰.۰۰۰
بنلی تی ان تی ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۶۴.۰۰۰.۰۰۰
 کلیک هدا ۱۵۰ ۱۴۰۰ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
 پرواز  CDI 150 ۱۴۰۱ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰
 تی وی اس  JUPITER ژوپیتر ۱۱۰ ۱۳۹۸ ۶۶.۰۰۰.۰۰۰
تی وی اس وگو ۱۱۰ ۱۳۹۸ ۸۸.۰۰۰.۰۰۰
 یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ ۱۴۰۰ ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰
 کلیک بلنتا ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۴۹.۰۰۰.۰۰۰
 یاماها کیوبکس ۱۲۵ ۱۴۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
 باجاج باکسر ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۷۹.۰۰۰.۰۰۰
دایچی ۳۰۰۰ EC ۱۴۰۰ ۴۱.۰۰۰.۰۰۰
باجاج پالس ۲۰۰NS ۱۴۰۱ ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰
هوندا مدل کلیک تایلندی i150 ۱۴۰۱ ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰
 

 

بروزرسانی ۸ تیر ۱۴۰۱ : لیست قیمت انواع موتورسیکلت در بازار تهران امروز چهارشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

 

مدل

سال تولید

قیمت (تومان)

سوزوکی جیکسر 

۱۴۰۱

۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی v-storm 

۱۴۰۱

۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی اینازوما ۲۵۰ 

۱۴۰۱

۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰

هوندا مدل PCX150

۱۴۰۰

۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰

توسن مدل SR7 PLUS

۱۴۰۰

۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰

زونتس مدل ۲۵۰R

۱۴۰۰

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰

توسن مدل SK6 PLUS

۱۴۰۰

۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰

تی وی اس مدل RockZ

۱۴۰۱

۸۶.۰۰۰.۰۰۰

 هیلتون ۱۵۰۰ وات

۱۴۰۱

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

 ویشتا vishta 150

۱۴۰۰

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

یاماها MT25

۱۳۹۹

۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰

دایچی مدل سی آر ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

پرواز مدل ۱۲۵ CDI

۱۴۰۱

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

باجاج مدل باکسر ۱۵۰ 

۱۴۰۱

۷۹.۰۰۰.۰۰۰

 احسان مدل ۱۲۵

۱۴۰۰

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

 پرواز مدل ان ام اس ۲۰۰ 

۱۴۰۱

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل SR200

۱۴۰۱

۷۶.۰۰۰.۰۰۰

باجاج پالس مدل ۲۰۰NS

۱۴۰۱

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰

های پرو (Hi pro) طرح z1000 

۱۴۰۱

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰

کلیک مدل هدا ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

هوندا مدل کلیک i150

۱۴۰۱

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

برقی دایچی مدل ۳۰۰۰ EC

۱۴۰۰

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل اس ۱۸۰ 

۱۴۰۱

۸۹.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل تی آر کی ۲۴۹ 

۱۴۰۱

۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل اس ۲۴۹

۱۴۰۱

۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰

 هوندا ADV150 

۱۴۰۰

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل ۱۵۰TNTنیو

۱۴۰۱

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل TNT25N

۱۴۰۱

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

بنلی لئونچینو مدل Leoncino249 

۱۴۰۱

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

 طرح باکسر همتاز ۲۰۰

۱۴۰۱

۶۱.۰۰۰.۰۰۰

کلیک مدل هدا ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۴.۰۰۰.۰۰۰

یاماها مدل Aerox 155

۱۴۰۱

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰

یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox

۱۴۰۱

۷۲.۰۰۰.۰۰۰

 کبیر مدل کلیک ۱۵۰

۱۴۰۱

۵۷.۰۰۰.۰۰۰

 کی وی Vieste 249

۱۴۰۱

۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰

هوندا مدل کلیک i150 (تایلندی)

۱۴۰۱

۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰

احسان مدل ۲۰۰

۱۴۰۰

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

یاماها مدل Aerox 155

۱۴۰۱

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰

 کویر مدل رادیسون ۱۲۵

۱۴۰۰

۴۲.۵۰۰.۰۰۰

سحر مدل ۱۲۵ سی سی استارتی

۱۴۰۱

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی اس وای ام مدل TN110 حجم ۱۱۱ 

۱۴۰۰

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

طرح کلیک بینالود ۱۵۰ 

۱۴۰۱

۵۴.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی FX150 

۱۴۰۰

۸۱.۰۰۰.۰۰۰

دینو مدل کاوان پلاس

۱۴۰۰

۵۴.۰۰۰.۰۰۰

برقی نامی ۲۰۰۰ وات

۱۴۰۰

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

 اس وای ام مدل گلکسی NH 180

۱۴۰۰

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

 سپهر مدل ۱۶۰۰SKZ وات

۱۴۰۰

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل J200

۱۴۰۱

۸۶.۰۰۰.۰۰۰

باجاج مدل Avenger 220

۱۴۰۱

۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰

تکتاز مدل TK125 استارتی

۱۴۰۰

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

 آپریلیا مدل ۱۵۰SR 

۱۳۹۸

۴۸.۵۰۰.۰۰۰

همتاز مدل آر اس ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۶۳.۰۰۰.۰۰۰

 

 

بروزرسانی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ : لیست قیمت محبوب‌ترین موتورسیکلت های بازار در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدل سال تولید قیمت (تومان)

 ویشتا vishta 150

۱۴۰۰

۴۷.۵۰۰.۰۰۰

سحر مدل ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۳۳.۵۰۰.۰۰۰

پرواز مدل ۱۲۵RD 

۱۴۰۰

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

یاماها MT25

۱۳۹۹

۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰

دایچی مدل سی آر ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

 آشیل مدل ۱۲۵DY 

۱۳۹۹

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

 سحر مدل سی جی ۱۲۵

۱۴۰۰

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

پرواز مدل ۱۲۵ CDI

۱۴۰۰

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

باجاج مدل باکسر ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

 احسان مدل ۱۲۵

۱۴۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

 پرواز مدل ان ام اس ۲۰۰ 

۱۴۰۰

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل SR200

۱۴۰۰

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

باجاج پالس مدل ۲۰۰NS

۱۴۰۰

۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰

های پرو (Hi pro) طرح z1000 

۱۴۰۰

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

کلیک مدل هدا ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

هوندا مدل کلیک i150

۱۴۰۰

۹۹.۰۰۰.۰۰۰

برقی دایچی مدل ۳۰۰۰ EC

۱۴۰۰

۳۶.۵۰۰.۰۰۰

بنلی مدل اس ۱۸۰ 

۱۴۰۱

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل تی آر کی ۲۴۹ 

۱۴۰۱

۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل اس ۲۴۹

۱۴۰۱

۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰

 هوندا ADV150 

۱۴۰۰

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل ۱۵۰TNTنیو

۱۴۰۱

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

بنلی مدل TNT25N

۱۴۰۱

۹۹.۰۰۰.۰۰۰

بنلی لئونچینو مدل Leoncino249 

۱۴۰۱

۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰

 طرح باکسر همتاز ۲۰۰

۱۴۰۰

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

کلیک مدل هدا ۱۵۰

۱۴۰۱

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

یاماها مدل Aerox 155

۱۴۰۱

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox

۱۴۰۱

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

 کبیر مدل کلیک ۱۵۰

۱۴۰۱

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

 کی وی Vieste 249

۱۴۰۰

۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰

هوندا مدل کلیک i150 

۱۴۰۱

۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰

احسان مدل ۲۰۰

۱۴۰۰

۳۴.۵۰۰.۰۰۰

یاماها مدل Aerox 155

۱۴۰۰

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

 کویر مدل رادیسون ۱۲۵

۱۴۰۰

۴۲.۵۰۰.۰۰۰

سحر مدل ۱۲۵ سی سی استارتی

۱۴۰۰

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی اس وای ام مدل TN110 حجم ۱۱۱ 

۱۴۰۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

طرح کلیک بینالود ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی FX150 

۱۴۰۰

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

دینو مدل کاوان پلاس

۱۴۰۰

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

برقی نامی ۲۰۰۰ وات

۱۴۰۰

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

 اس وای ام مدل گلکسی NH 180

۱۴۰۰

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

 سپهر مدل ۱۶۰۰SKZ وات

۱۴۰۰

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل J200

۱۴۰۰

۶۸.۰۰۰.۰۰۰

باجاج مدل Avenger 220

۱۴۰۰

۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰

تکتاز مدل TK125 استارتی

۱۴۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل سی ال کی لس ۱۵۰

۱۴۰۰

۴۹.۵۰۰.۰۰۰

 آپریلیا مدل ۱۵۰SR 

۱۳۹۸

۴۸.۵۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل ۱۳۰SR

۱۴۰۰

۴۴.۰۰۰.۰۰۰

همتاز مدل آر اس ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۵۸.۰۰۰.۰۰۰

رهرو مدل ام دبلیو ۱۵۰ 

۱۴۰۰ ۴۱.۰۰۰.۰۰۰

 

 

بروزرسانی ۴ فروردین ۱۴۰۱ : لیست قیمت محبوب‌ترین موتورسیکلت های بازار در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

مدل

سال تولید

قیمت (تومان)

کاوازاکی نینجا نیوفیس ۲۴۹

۱۴۰۰

۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰

لیفان پی کی ۱۳۵

۱۳۹۹

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

های پرو (Hi pro) طرح z1000 

۱۴۰۰

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سحر  ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۳۳.۵۰۰.۰۰۰

ویشتا vishta 150 

۱۴۰۰

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

پرواز ۱۲۵RD 

۱۴۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

 احسان ۱۵۰

۱۴۰۰

۳۱.۵۰۰.۰۰۰

 بنلی اس ۱۸۰

۱۴۰۰

۷۱.۰۰۰.۰۰۰

دایچی سی آر ۱۵۰

۱۴۰۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

 آشیل ۱۲۵DY

۱۳۹۹

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

رهرو ام دبلیو ۱۵۰

۱۴۰۰

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

پرواز ۱۲۵ CDI 

۱۴۰۰

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

باجاج باکسر ۱۵۰

۱۴۰۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

دینو کاوان پلاس

۱۴۰۰

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی SR200

۱۴۰۰

۵۷.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی NA180 

۱۴۰۰

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

سحر سی جی ال۱۵۰ 

۱۴۰۰

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

پرواز ان ام اس ۲۰۰

۱۴۰۰

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

 کلیک  هدا ۱۵۰

۱۴۰۱

۴۵.۵۰۰.۰۰۰

کبیر  کلیک ۱۵۰

۱۴۰۱

۴۵.۵۰۰.۰۰۰

هوندا  کلیک i150

۱۴۰۱

۹۳.۰۰۰.۰۰۰

بنلی اس ۲۴۹ 

۱۴۰۰

۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰

هوندا کلیک i150

۱۴۰۱

۹۳.۰۰۰.۰۰۰

دایچی  ۳۰۰۰ EC

۱۴۰۰

۳۶.۵۰۰.۰۰۰

تی وی اس مدل RockZ

۱۴۰۰

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

یاماها طرح nvx 155 Aerox

۱۴۰۱

۵۴.۵۰۰.۰۰۰

یاماها  Aerox 155

۱۴۰۱

۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰

 یاماها Aerox 155

۱۴۰۰

۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰

 طرح باکسر همتاز ۲۰۰

۱۴۰۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

کویر رادیسون ۱۲۵

۱۴۰۰

۴۲.۵۰۰.۰۰۰

طرح کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس

۱۴۰۰

۴۳.۵۰۰.۰۰۰

 سحر  ۱۵۰

۱۴۰۰

۳۳.۵۰۰.۰۰۰

سحر  ۱۲۵ سی سی استارتی

۱۴۰۰

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی اس وای ام  TN110 حجم ۱۱۱ 

۱۴۰۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

 باجاج پالس ۲۰۰NS

۱۴۰۰

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰

 کلیک LURTS 150

۱۴۰۰

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی FX150 

۱۴۰۰

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

 دینو  کاوان پلاس

۱۴۰۰

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی لئونچینو مدل ۲۴۹

۱۴۰۰

۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰

 برقی نامی ۲۰۰۰ وات

۱۴۰۰

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

 اس وای ام  گلکسی NH 180

۱۴۰۰

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

بنلی  تی آر کی ۲۴۹

۱۴۰۰

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰

 دینو  کاوان ۱۵۰

۱۴۰۰

۴۸.۵۰۰.۰۰۰

بنلی  TNT25N

۱۴۰۰

۸۷.۵۰۰.۰۰۰

یاماها MT25

۱۴۰۰

۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰

 تریل روان  کیو ام ۲۰۰ 

۱۴۰۰

۶۶.۰۰۰.۰۰۰

سپهر ۱۶۰۰SKZ وات

۱۴۰۰

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

 گلکسی  J200

۱۴۰۰

۶۳.۵۰۰.۰۰۰

کویر موتور کایو AU180

...

۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰

کویر موتور کایو AY70

...

۴۱.۵۰۰.۰۰۰

 کویر چهارچرخ x125 

...

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

باجاج Avenger 220

۱۴۰۰

۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰

تکتاز  TK125 استارتی

۱۴۰۰

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی سی ال کی لس ۱۵۰

۱۴۰۰

۴۹.۵۰۰.۰۰۰

آپریلیا مدل ۱۵۰SR 

۱۳۹۸

۴۸.۵۰۰.۰۰۰

سحر سی جی ۱۲۵سی سی هندلی 

۱۴۰۰

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

 تی وی اس  وگو ۱۱۰

۱۳۹۸

۵۸.۰۰۰.۰۰۰

طرح باکسر همتاز ۲۰۰

۱۴۰۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

دایچی ۳۰۰۰ EC

۱۴۰۰

۳۶.۵۰۰.۰۰۰

سحر  سی جی ال۱۵۰ 

۱۴۰۰

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

 

 

بروزرسانی ۴ اسفند ۱۴۰۰ : لیست قیمت محبوب‌ترین موتورسیکلت های بازار در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰

مدل

سال تولید

قیمت (تومان)

کویر ۲۰۰ CDI

۱۴۰۰

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

های پرو (Hi pro) طرح z1000 

۱۴۰۰

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سحر  ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

ویشتا vishta 150 

۱۴۰۰

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

پرواز ۱۲۵RD 

۱۴۰۰

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

 احسان ۱۵۰

۱۴۰۰

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی اس ۱۸۰

۱۴۰۰

۶۸.۰۰۰.۰۰۰

دایچی سی آر ۱۵۰

۱۴۰۰

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

 آشیل ۱۲۵DY

۱۳۹۹

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

رهرو سی جی ۱۲۵

۱۴۰۰

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

پرواز ۱۲۵ CDI 

۱۴۰۰

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

باجاج باکسر ۱۵۰

۱۳۹۵

۴۴.۰۰۰.۰۰۰

 دینو ویند ۲۰۰ 

۱۴۰۰

۵۴.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی SR200

۱۴۰۰

۵۸.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی NA180 

۱۴۰۰

۶۴.۰۰۰.۰۰۰

سحر سی جی ال۱۵۰ 

۱۴۰۰

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

پرواز ان ام اس ۲۰۰

۱۴۰۰

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

 کلیک  هدا ۱۵۰

۱۴۰۰

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

بنلی اس ۲۴۹ 

۱۴۰۰

۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰

هوندا کلیک i150

۱۴۰۰

۷۹.۰۰۰.۰۰۰

دایچی  ۳۰۰۰ EC

۱۴۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

تی وی اس مدل RockZ

۱۴۰۰

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

یاماها طرح nvx 155 Aerox

۱۴۰۰

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

 یاماها Aerox 155

۱۴۰۰

۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰

 دلتا سی دی آی ۱۲۵ 

۱۳۹۸

۲۲.۵۰۰.۰۰۰

 طرح باکسر همتاز ۲۰۰

۱۴۰۰

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

کویر رادیسون ۱۲۵

۱۴۰۰

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

طرح کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس

۱۴۰۰

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

 سحر  ۱۵۰

۱۴۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

سحر  ۱۲۵ سی سی استارتی

۱۴۰۰

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی اس وای ام  TN110 حجم ۱۱۱ 

۱۴۰۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

پالس  RS200

۱۴۰۰

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰

 کلیک LURTS 150

۱۴۰۰

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی FX150 

۱۴۰۰

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

 دینو  کاوان پلاس

۱۴۰۰

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

 رایکا ۱۲۵

۱۳۹۹

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی لئونچینو مدل ۲۴۹

۱۴۰۰

۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰

 برقی نامی ۲۰۰۰ وات

۱۴۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

 اس وای ام  گلکسی NH 180

۱۴۰۰

۶۸.۰۰۰.۰۰۰

بنلی  تی آر کی ۲۴۹

۱۴۰۰

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰

 دینو  کاوان ۱۵۰

۱۴۰۰

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

بنلی  TNT25N

۱۴۰۰

۸۲.۰۰۰.۰۰۰

یاماها MT25

۱۴۰۰

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰

Yamaha NMAX150

۱۴۰۰

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰

 تریل روان  کیو ام ۲۰۰ 

۱۴۰۰

۶۱.۰۰۰.۰۰۰

سپهر ۱۶۰۰SKZ وات

۱۴۰۰

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی  J200

۱۴۰۰

۶۲.۰۰۰.۰۰۰

 کویر  مگلی R200

۱۳۹۹

۶۱.۰۰۰.۰۰۰

باجاج Avenger 220

۱۴۰۰

۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰

تکتاز  TK125 استارتی

۱۴۰۰

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی سی ال کی لس

۱۴۰۰

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

آپریلیا مدل ۱۵۰SR 

۱۳۹۸

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

سحر سی جی ۱۲۵سی سی هندلی 

۱۴۰۰

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

 تی وی اس مدل RockZ

۱۴۰۰

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

طرح باکسر همتاز ۲۰۰

۱۴۰۰

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

دایچی ۳۰۰۰ EC

۱۴۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

سحر  سی جی ال۱۵۰ 

۱۴۰۰

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۳ بهمن ۱۴۰۰ : لیست قیمت محبوب‌ترین موتورسیکلت های بازار در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰

مدل

سال تولید

قیمت (تومان)

کویر ۲۰۰ CDI 

۱۴۰۰

۳۴.۵۰۰.۰۰۰

های پرو (Hi pro) طرح z1000 

۱۴۰۰

۱۲۴.۷۰۰.۰۰۰

ویشتا vishta 150 

۱۴۰۰

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

پرواز ۱۲۵RD 

۱۴۰۰

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

 احسان ۱۵۰

۱۴۰۰

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی اس ۱۸۰

۱۴۰۰

۶۸.۵۰۰.۰۰۰

دایچی سی آر ۱۵۰

۱۴۰۰

۳۸.۸۰۰.۰۰۰

 آشیل ۱۲۵DY

۱۳۹۹

۳۵.۹۰۰.۰۰۰

رهرو سی جی ۱۲۵

۱۴۰۰

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

پرواز ۱۲۵ CDI 

۱۴۰۰

۲۵.۲۰۰.۰۰۰

 باجاج باکسر ۱۵۰

۱۳۹۸

۴۴.۳۰۰.۰۰۰

 دینو ویند ۲۰۰ 

۱۴۰۰

۵۴.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی SR200

۱۴۰۰

۵۴.۲۰۰.۰۰۰

 گلکسی NA180 

۱۴۰۰

۶۲.۳۰۰.۰۰۰

 سحر سی جی ال۱۵۰ 

۱۴۰۰

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

پرواز ان ام اس ۲۰۰

۱۴۰۰

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

 کلیک مدل هدا ۱۵۰

۱۴۰۰

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

بنلی اس ۲۴۹ 

۱۴۰۰

۱۳۴.۷۰۰.۰۰۰

هوندا کلیک i150

۱۴۰۰

۷۶.۵۰۰.۰۰۰

دایچی مدل ۳۰۰۰ EC

۱۴۰۰

۳۶.۵۰۰.۰۰۰

تی وی اس مدل RockZ

۱۴۰۰

۵۸.۵۰۰.۰۰۰

 یاماها طرح nvx 155 Aerox

۱۴۰۰

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

 یاماها Aerox 155

۱۴۰۰

۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰

 دلتا سی دی آی ۱۲۵ 

۱۳۹۸

۲۲.۵۰۰.۰۰۰

 طرح باکسر همتاز ۲۰۰ 

۱۴۰۰

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

 کویر مدل رادیسون ۱۲۵

۱۴۰۰

۴۰.۵۰۰.۰۰۰

طرح کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس

۱۴۰۰

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

 سحر مدل ۱۵۰ 

۱۴۰۰

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

سحر مدل ۱۲۵ سی سی استارتی

۱۴۰۰

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی اس وای ام مدل TN110 حجم ۱۱۱ 

۱۴۰۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

پالس مدل RS200 

۱۴۰۰

۹۹.۰۰۰.۰۰۰

 کلیک مدل LURTS 150

۱۴۰۰

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

گلکسی FX150 

۱۴۰۰

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

 دینو مدل کاوان پلاس

۱۴۰۰

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

 رایکا ۱۲۵

۱۳۹۹

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی لئونچینو مدل ۲۴۹

۱۴۰۰

۱۰۹.۷۰۰.۰۰۰

 برقی نامی ۲۰۰۰ وات

۱۴۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

 اس وای ام مدل گلکسی NH 180

۱۴۰۰

۶۳.۲۰۰.۰۰۰

 بنلی مدل تی آر کی ۲۴۹

۱۴۰۰

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰

 دینو مدل کاوان ۱۵۰

۱۴۰۰

۴۵.۲۰۰.۰۰۰

بنلی مدل TNT25N

۱۴۰۰

۸۲.۲۰۰.۰۰۰

یاماها MT25

۱۴۰۰

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰

Yamaha NMAX150 

۱۴۰۰

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰

 تریل روان مدل کیو ام ۲۰۰ 

۱۴۰۰

۶۱.۹۰۰.۰۰۰

 سپهر مدل ۱۶۰۰SKZ وات 

۱۴۰۰

۲۵.۸۰۰.۰۰۰

 گلکسی مدل J200

۱۴۰۰

۶۲.۸۰۰.۰۰۰

 کویر مدل مگلی R200

۱۳۹۹

۶۱.۸۰۰.۰۰۰

باجاج مدل Avenger 220

۱۴۰۰

۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰

تکتاز مدل TK125 استارتی

۱۴۰۰

۲۸.۳۰۰.۰۰۰

گلکسی مدل سی ال کی لس ۱۵۰

۱۴۰۰

۴۲.۸۰۰.۰۰۰

 

 

لیست قیمت محبوب‌ترین موتورسیکلت های بازار در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ به شرح جدول می باشد:
 

مدل

سال ساخت

قیمت (تومان)

سوزوکی v-storm 250

۱۴۰۰

۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی  GSX-R 

۱۴۰۰

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی اینازوما (ای بی اس) ۲۵۰ سی سی

۱۴۰۰

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی اینازوما (ای بی اس) ۲۵۰ سی سی

۱۳۹۹

۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰

بنلی  اس ۲۴۹ سی سی سال ۱۴۰۰

۱۴۰۰

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

هوندا ادونس adv150 سال ۱۴۰۰ (تایلند با ABS)

۱۴۰۰

۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰

توسن ۷۰۰۰W SR7

۱۴۰۰

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

هوندا ادونس  adv150 (اندونزی با ABS)

۱۴۰۰

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰

هوندا ادونس  adv150 (اندونزی)

۱۴۰۰

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰

توسن  ۶۰۰۰W SK6

۱۴۰۰

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

هوندا  پی سی ایکس(ای بی اس) ۱۵۰ سی سی

۱۴۰۰

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

بنلی  تی آر کی ۲۴۹ سی سی

۱۳۹۹

۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰

بنلی  لئونچینو ۲۴۹ سی سی

۱۴۰۰

۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰

 باجاج  آر اس ۲۰۰CC

۱۴۰۰

۹۹.۰۰۰.۰۰۰

 توسن  ۷۰۰۰W SR7 ECO 

۱۴۰۰

۹۶.۰۰۰.۰۰۰

 زونتس  ۲۵۰R سی سی (کِی لس)

۱۴۰۰

۹۳.۰۰۰.۰۰۰

بنلی  لئونچینو ۲۴۹ سی سی 

۱۳۹۹

۹۳.۰۰۰.۰۰۰

یاماها  گرند فیلانو ۱۲۵ سی سی (کی لِس+ABS)

۱۳۹۹

۹۰.۰۰۰.۰۰۰

هوندا  کلیک i150 سی سی

۱۴۰۰

۸۷.۰۰۰.۰۰۰

 توسن  ۶۰۰۰W SK6 ECO 

۱۴۰۰

۸۷.۰۰۰.۰۰۰

بنلی  TNT25N

۱۴۰۰

۷۹.۰۰۰.۰۰۰

زونتس  ۲۵۰R سی سی

۱۴۰۰

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

 توسن ۵۰۰۰W RL5 

۱۴۰۰

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ سی سی

۱۳۹۹

۷۹.۰۰۰.۰۰۰

باجاج  ان اس ۱۶۰ سی سی

۱۴۰۰

۷۷.۰۰۰.۰۰۰

هوندا  کلیک واریو i150cc دوریموت

۱۴۰۰

۷۷.۰۰۰.۰۰۰

وسپا  وی ایکس ال ۱۵۰ سی سی

۱۴۰۰

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

زونتس  ۲۵۰S سی سی

۱۳۹۹

۷۲.۰۰۰.۰۰۰

توسن مینی ۳۰۰۰W MM3

۱۴۰۰

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی اس ۱۸۰ سی سی 

۱۴۰۰

۶۶.۰۰۰.۰۰۰

برقی توسن ۵۰۰۰W RL5 ECO

۱۴۰۰

۶۸.۰۰۰.۰۰۰

گلکسی  NH180 

۱۴۰۰

۶۳.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی  اِن ای ۱۸۰ سی سی

۱۴۰۰

۶۲.۰۰۰.۰۰۰

 توسن مینی ۳۰۰۰W MM3 ECO

۱۴۰۰

۵۶.۰۰۰.۰۰۰

 دینو فیدل کلاسیک SYM

۱۳۹۹

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

 دینو فیدل SYM200

۱۳۹۹

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

 گلکسی  SR200

۱۴۰۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 متین  mkz 200 

۱۳۹۹

۴۹.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی  وی زد ۱۲۵ سی سی

۱۴۰۰

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

 دینو  ویند ۲۰۰cc 

۱۳۹۹

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی تی ان تی ۱۵۰ سی سی

۱۴۰۰

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

 دینو  کاوان ۱۵۰

۱۴۰۰

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

 بنلی  کی وی ۱۵۰ سی سی 

۱۴۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

 دایچی  ۳۰۰۰W EC

۱۳۹۹

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

 رهرو طرح باکسر ۱۵۰ سی سی

۱۴۰۰

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

 ساوین MT200 

۱۴۰۰

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

سپهر اف اس ۱۱۰ سی سی

۱۳۹۹

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

 تکتاز TK125 دیسکی استارتی

۱۴۰۰

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

نامی ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۰ ۲۷.۴۰۰.۰۰۰
نامی ۲۰۰ ۱۴۰۰ ۳۰.۷۰۰.۰۰۰
باسل ۱۵۰ ۱۴۰۰ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰
باسل ۲۰۰ ۱۴۰۰ ۳۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۵ پیشتاز ۱۴۰۰ ۲۸.۵۰۰.۰۰۰
۲۰۰ پیشتاز ۱۴۰۰ ۳۰.۵۰۰.۰۰۰
زمردکویر ۱۲۵ ۱۴۰۰ ۳۰.۹۰۰.۰۰۰
زمردکویر ۱۵۰ ۱۴۰۰ ۳۱.۶۰۰.۰۰۰
۱۵۰ همتاز ۱۴۰۰ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۰ همتاز ۱۴۰۰ ۳۶.۰۰۰.۰۰۰

 

ایران جیب

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه برای "قیمت انواع موتورسیکلت در بازار / اسفند ۱۴۰۲"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
علی اکبر اسکندری
مهمان

ممنون از اطلاع رسانیتون
❤❤❤❤❤❤❤