راسا موتور

بروزرسانی 29 آذر 1402: برای اولین بار در ایران فروش خودروی جدید سوزوکی سیاز 2023 از سوی یک شرکت واردکننده آغاز شد. یک شرکت واردکننده خودرو، شرایط فروش سوزوکی سیاز را برای مشتریان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای و ...