اخبار ویرا دیزل

پس از تولید ۱۰۰ دستگاه از کامیونت شاکمن در خط تولید ویرا دیزل، اکنون ۱۰۰ دستگاه از کشنده ویرا Y۳ نیز تولید و آماده تحویل شده است. به نقل از روابط عمومی شرکت ویرا دیزل، حدود 100 دستگاه کشنده Y3 که با نشان اختصا ...