اخبار خودرو داخلی

تکذیب احتکار تایر توسط تولیدکنندگان
سخنگوی انجمن لاستیک با تکذیب کاهش عرضه لاستیک در بازار عقیده دارد هیچ کوتاهی‌ای در این رابطه نشده است، درعین‌حال فروشندگان لاستیک از عدم‌تعادل عرضه و تقاضای لاستیک پراید و تیبا خبر می‌دهند. ...
خودروهای دوگانه سوز زیرذره بین
استفاده از خودروهای دو‌گانه‌سوز با توجه به افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن در کشور بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، این در وضعیتی است که تست ادواری خودروهایی که پیش از این به طور کارگاهی دوگانه‌سوز شدند در حال حاضر ا ...
بازار داغ خرید و فروش سهمیه بنزین
کمتر از سه هفته پس از دو نرخی شدن بنزین و بازگشت نظام سهمیه‌ بندی، در بعضی نقاط تهران و شهرستان‌ها بازار خرید و فروش بنزین سهمیه‌ای به نرخ کمتر از ۳ هزار تومان داغ شده است. ...
پیشنهاد جدید برای مدیریت قیمت بنزین
اعتراضات مردم را هرچند نمی‌توان به موضوع افزایش قیمت بنزین تقلیل داد اما در هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم با این موضوع گره خورده است. ولی آیا موضوع بنزین یا از آن مهم‌تر گازوییل و در کنار آنها گاز و برق حل شده است؟ ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 464