تجمع عده‌ای به دلیل ترخیص نشدن خودروهای وارداتی در بوشهر

شنبه 25 اسفند 97 ساعت 16:48
تجمع عده‌ای به دلیل ترخیص نشدن خودروهای وارداتی در بوشهر

پیش از ظهر امروز عده‌ای به خاطر ترخیص نشدن خودروهای وارداتی در بوشهر تجمع کردند. در این خصوص معاون فنی گمرک عقیده دارد هر تصمیمی که مسئولان بگیرد گمرک اجرا خواهد کرد.

پیش از ظهر امروز عده‌ای در اعتراض به عدم تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای وارداتی ماقبل ورودی گمرک استان بوشهر تجمع کردند. این افراد با در دست داشت بنر نوشته‌هایی خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شدند.

این افراد که خود را مالکین اصلی خودرو و خریداران خودروهای وارداتی معرفی می‌کنند خواستار رسیدگی قوه قضاییه و دولت به این موضوع شدند.

در یکی از بنرها خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده است: «ما مالکین اصلی و خریداران خودروهای دپو شده در گمرک و متضررین تصمیمات ناگهانی دولت و قوه قضاییه هستیم که طبق دستور بازپرس شعبه ۵ کارکنان دولت آقای عباسی تمام اموالمان چندین ماه توقیف شده و طبق مکاتبات قضایی ایشان به تاریخ ۹۷/۱۲/۱۹ با گمرک اقدام به تحویل اموال ما خریداران خودرو به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نموده‌اند. مالکین اصلی خودرو و خریداران متضمن فرایند اجرایی قانون اعم از صدور و تمدید و تخلف در سازمان توسعه تجارت نیستند».

همچنین در بنرهای دیگر تجمع‌کنندگان نوشته شده است:‌ «خودروهای ما مجاز و از مبادی قانونی وارد شده و تمام هزینه‌ها پرداخت شده و ما قاچاقچی نیستیم و در ادامه خواستار اجرای مصوبه هیأت دولت و سران قوا در مورد ترخیص خودروها شدند».

ماجرا از این قرار است که سال پیش معلوم شد که در رابطه با ترخیص خودروهای وارداتی تخلفی در ثبت سفارش آنها ایجاد شده و بخشی از خودروهای مشمول قاچاق شده و بخش دیگری به خاطر مشکلاتی که در اجرا دارد ترخیص آنها متوقف شد.

برای بررسی و آخرین شرایط پرونده خودروهای قاچاق و اجرای مصوبه یاد شده به سراغ معاون امور گمرکی و فنی گمرک ایران رفتیم.

مهرداد جمال ارونقی در این خصوص اظهار داشت: طبق مفاد مصوبه هیأت وزیران به شمارهٔ ۱۳۷۱۶۱/ت ۵۶۰۲۳ مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۶، ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق ویژهٔ اقتصادی می‌باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع اعلام شده است.

وی ادامه داد: همچنین کلیهٔ ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو اعلام شده که این مصوبه در ۷ بند طی بخشنامهٔ شمارهٔ ۱۳۰۲۶۵۴/۹۷/۳۲۶، در تاریخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ از طرف مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژهٔ گمرک ایران به کلیهٔ گمرکات اجرائی کشور ابلاغ شده است. نکتهٔ قابل توجه اینکه در بند ۷ مصوبهٔ یاد شده اعلام شده است ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرائی آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

ارونقی در ادامه تشریح ماجرا گفت: در تاریخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۷، مصوبهٔ فوق الذکر اصلاح شده و هیأت محترم وزیران طی تصویب نامهٔ شمارهٔ ۱۴۲۹۱۰/ت ۵۶۰۲۳ تصویب و اعلام نموده است: در بند ۱ تصویب نامهٔ شمارهٔ ۱۳۷۱۶۱/ت ۵۶۰۲۳ مورخ ۱۳۹.۱۰.۱۶، عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه» به عبارت «تا ۱۶/۵/۱۳۹۷» اصلاح می‌شود. بدیهی است گمرک ایران به محض وصول این مصوبه نیز، در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۷ مفاد آن را طی بخشنامهٔ ۱۴۰۲۶۶۵/۹۷/۳۴۵، جهت اجراء به کلیهٔ گمرکات اجرائی ابلاغ نموده است.

معاون فنی گمرک یادآوری کرد: در اجرای بند ۷ مصوبهٔ شمارهٔ ۱۳۷۱۶۱ مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۱۶ هیأت وزیران، ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرائی مصوبهٔ مذکور طی نامهٔ شمارهٔ ۲۸۹۸۹۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر و این دستورالعمل نیز در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۷، عیناً طی بخشنامهٔ شمارهٔ ۱۴۰۲۶۶۵/۹۷/۳۴۵ به کلیهٔ گمرکات اجرائی کشور ابلاغ شده است.

معاون گمرک ایران با بررسی سیر زمانی مصوبات و بخشنامه‌های تهیه شده در رابطه با خودروهای وارداتی عنوان کرد: در تاریخ ۱۳۹۷.۱۲.۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهٔ شمارهٔ ۳۱۵۵۱۹/۶۰ موضوع اصلاحیهٔ دستورالعمل بند ۷ مصوبهٔ شمارهٔ ۱۳۷۱۶۱ مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۱۶ مقرر کرده است: «برای ثبت سفارش‌های بانکی مشمول این مصوبه، قبض انبارهای صادره تا تاریخ ۱۳۹۷.۱۰.۱۶ ملاک عمل است. برای ثبت سفارشهای بدون انتقال ارز، قبض انبار تا تاریخ ۱۳۹۷.۵.۱۶ ملاک عمل خواهد بود.» که این مورد طی رونوشت نامهٔ شمارهٔ ۳۱۶۹۵۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۸ با عنوان مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژهٔ گمرک ایران اعلام و در تاریخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۲ با ضمائم مربوطه طی شمارهٔ ثبت ۱۵۳۴۲۵۴ در اتوماسیون اداری ثبت شده است.

ارونقی ادامه داد:‌ در تاریخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۲، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامهٔ شمارهٔ ۳۱۹۵۲۴/۶۰ اعلام نموده است: " در بند ۱ تصویب نامهٔ شمارهٔ ۱۳۷۱۶۱ مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۱۶ عبارت «با رعایت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح مادهٔ ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱» قبل از عبارت «بلامانع می‌باشد» اضافه می‌شود.

معاون گمرک ایران تاکید کرد: اتخاذ این تصمیم برای تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین انجام پذیرفته است. نامهٔ اشاره شده در صدر این بند به همراه نامه و ضمائم واصله مندرج در بند ۴ فوق، در تاریخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۳، طی بخشنامهٔ ۱۵۴۵۴۷۹/۹۷ از طرف گمرک ایران به کلیهٔ گمرکات اجرائی کشور ابلاغ شده است. در تاریخ ۱۱۳۹۷.۱۲.۱۹، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژهٔ گمرک ایران جهت شفاف سازی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره، مراتب را در راستای رفع هرگونه ابهامی طی نامهٔ شمارهٔ ۱۵۷۹۲۵۱/۹۷/۳۸۵ طی بخشنامه به کلیهٔ گمرکات اجرائی ابلاغ کرده است.

ارونقی با ذکر اینکه دفاتر ستادی گمرک ایران و نیز گمرکات اجرائی مجاز به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودرو هیچگونه تأخیری در ابلاغ بخشنامه‌های مربوطه یا اجرای این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف مراجع ذیربط و ذیصلاح نداشته‌اند، تصریح کرد: باید به این نکات توجه داشت که اولاً خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی بوده و تشریفات گمرکی مندرج در قانون امور گمرکی با تسلیم اظهارنامه به گمرک و اظهار کالا آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد: بارها اعلام شده است گمرکات اجرائی در مورد کالاهائی که هنوز به گمرک اظهار نشده نمی‌توانند اقدام خاصی را متصور شوند.

معاون گمرک به دومین عامل اشاره کرد و یادآور شد: در بند ۶ تصویب نامهٔ شمارهٔ ۱۳۷۱۶۱ مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۶ تصریح شده اجرای این تصویب نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی به تخلفات و جرائم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود. پس علاوه بر لزوم رعایت بند فوق، گمرک نمی‌تواند نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودرو یا خودروهائی که طبق دستور مرجع قضائی در توقیف باشند، تا رسیدگی به موضوع و صدور قرار یا رأی مقتضی اقدام کند.

این مقام مسئول گمرکی اعلام کرد:‌ با توجه به اینکه مستند به اصل حقوقی «البینه علی المدعی»، اگر صاحبان کالا، اظهارکنندگان یا مراجعین در مورد ترخیص خودرو مطابق با شرایط فوق موردی دارند که توسط گمرکات اجرائی تشریفات گمرکی مربوطه انجام نیافته یا از ترخیص آن جلوگیری شده است، مراتب را مستنداً به اینجانب یا مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژهٔ گمرک ایران اعلام دارند تا موضوع در حداقل زمان ممکن رسیدگی و اعلام نتیجه شود.

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar