تکلیف مشتریان اتوخدمت سایپا چیست؟

چهارشنبه 5 تیر 98 ساعت 14:04
تکلیف مشتریان اتوخدمت سایپا چیست؟

معاون بازاریابی و فروش سایپا با ذکر اینکه بعضی افراد بیش از هزار قرارداد اتوخدمت منعقد کرده‌اند، گفت: ۷ تا ۸ هزار نفر از این مشتریان، واسطه هستند ولی به هر کد ملی تنها یک خودرو با قیمت قبل تحویل داده می‌شود.

بعضی مخاطبان با ثبت موضوعی تحت عنوان «مشکلات چندساله اتوخدمت را حل کنید» رسیدگی به موضوع تحویل خودرو در قالب قراردادهای اتوخدمت سایپا را خواستار شده بودند.

حسین کاظمی طرقی، معاون بازاریابی و فروش شرکت سایپا این موضوع را بررسی کرد.

کاظمی با ذکر اینکه هدف اصلی قراردادهای اتوخدمت پرداخت سود ماهانه به مشتریان بوده است که این سود تا ۲۸ درصد هم محاسبه می‌شد، اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در زمان انعقاد این قراردادها باید تاریخ تحویل خودرو مشخص می‌شد، البته خیلی از این قراردادها دارای تاریخ مشخص هستند و دعوت‌نامه‌ها بر اساس این تاریخ‌ها ارسال می‌شد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبلاً خیلی از مشتریان با تمدید قرارداد خود، تمایلشان را نسبت به ادامه دریافت سود ماهانه اعلام می‌کردند اما با افزایش قیمت خودرو خیلی از مشتریان خواستار دریافت خودرو شدند.

معاون بازاریابی و فروش سایپا با ذکر اینکه هر کدام از مشتریان با پرداخت ۵ تا ۱۰ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان قرارداد اتوخدمت را منعقد کرده بودند، افزود: طبق تصمیم‌گیری که در شرکت سایپا انجام شد، مقرر شد به ازای هر کد ملی یک خودرو با قیمت قبل به مشتری تحویل داده شود و در مورد بقیه قراردادهایی که با یک کد ملی ثبت شده است هم باید الحاقیه قرارداد منعقد شود.

به گفته وی، در این فرایند اگر مشتری خواستار تحویل خودرو بیش از یک دستگاه باشد می‌تواند این خودروها را با قیمت روز و تحویل ۹۸ دریافت کند.

وی با ذکر اینکه خیلی از مشتریان از این طرح استقبال کرده‌اند، گفت: خودروهای تحویلی بر اساس آنچه در قرارداد معرفی شده، تعیین می‌شود و در خصوص خودروهایی که تولید نداریم هم خودروهای دیگر جایگزین می‌شوند.

معاون بازاریابی و فروش سایپا اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: افرادی که الحاقیه قرارداد را امضا کنند، تنها یک خودرو را با قیمت قبل تحویل خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۴۰ هزار قرارداد در این خصوص هنوز تعیین تکلیف نشده است، گفت: این تعداد قرارداد به ۱۰ هزار نفر اختصاص دارد که ۷ تا ۸ هزار نفر آنها واسطه هستند.

کاظمی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برخی افراد بیش از هزار قرارداد منعقد کرده‌اند.

فارس

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه برای "تکلیف مشتریان اتوخدمت سایپا چیست؟"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
MEHRDAD
مهمان
طرح اتوخدمت که از سال ۹۴ تا ۹۶ با عنوان پرداخت هزینه سفر به ازای پیش فروش هر خودرو توسط سایپا کلید زده شد باعث استقبال شمار زیادی از مشتریان این شرکت گردید که با سرمایه گذاری خود در روزهای افول تولید و رکود باعث به چرخش درآمدن چرخهای صنعت گردیدند.در این قراردادها ذکر شده بود که صلح در آن تا ۳ بار ممکن می باشد و همینطور پس از یک سال شرکت ملزم به ارسال دعوتنامه جهت تکمیل وجه بوده است. شرکت سایپا از آغاز سال ۹۷ و با توجیهات بی اساس ابتدا ۶ درصد از سود قراردادی اولیه… بیشتر