قیمت رینگ خودرو در بازار / تیر ۱۴۰۰

یکشنبه 20 تیر 00 ساعت 13:16
قیمت رینگ خودرو در بازار / تیر 1400

جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو برای محصولات ایران خودرو و سایپا منتشر شد.
 

مدل

سایز

توضیحات

قیمت برای ۴ حلقه (تومان)

صلیبی مشکی رخ تراش

۱۵"

IKO41 ایران خودرو

۵.۴۰۰.۰۰۰

رینگ صلیبی نیر

۱۵"

IK041 ایران خودرو

۴.۴۰۰.۰۰۰

رینگ نوک مدادی دودی 

۱۵"

IK041 ایران خودرو 

۴.۸۰۰.۰۰۰

رینگ صلیبی نیر

۱۴"

IK041 ایران خودرو

۴.۰۰۰.۰۰۰

رینگ شاخ گوزنی 

۱۵"

AW001 ایران خودرو

۴.۵۰۰.۰۰۰

رینگ شاخ گوزنی نوک مدادی دودی 

۱۵"

AW001 ایران خودرو

۴.۵۰۰.۰۰۰

رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودی

۱۴"

IK017 ایران خودرو

۴.۱۰۰.۰۰۰

رینگ ۱۱ پره

۱۴"

IK017 ایران خودرو

۴.۱۰۰.۰۰۰

رینگ ۱۱ پره نوک مدادی خورشیدی

۱۵"

IK014 ایران خودرو

۴.۸۰۰.۰۰۰

رینگ ۱۱ پره 

۱۵"

IK014 ایران خودرو

۴.۸۰۰.۰۰۰

رینگ خرچنگی 

۱۴"

IK026 ایران خودرو

۴.۱۰۰.۰۰۰

رینگ خرچنگی دودی

۱۴"

IK026 ایران خودرو

۴.۱۰۰.۰۰۰

رینگ خرچنگی 

۱۵"

IK016 ایران خودرو

۴.۹۰۰.۰۰۰

رینگ خرچنگی نوک مدادی

۱۵"

IK016 ایران خودرو

۴.۹۰۰.۰۰۰

رینگ لنزو

۱۵"

فابریک ایران خودرو

۴.۴۰۰.۰۰۰

رینگ ۵ پره تخت 

۱۴"

IK025 ایران خودرو

۴.۱۰۰.۰۰۰

رینگ ۵ پره تخت

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۴.۸۰۰.۰۰۰

رینگ ۵ پره تخت نوک مدادی

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۴.۸۰۰.۰۰۰

رینگ ۵ پره تخت مشکی رخ تراش

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۵.۴۰۰.۰۰۰

رینگ ۵ پره تخت رخ تراش

۱۵"

IK004 ایران خودرو

۳.۹۰۰.۰۰۰

رینگ ۵ پره دوبل 

۱۵"

LZ ایران خودرو

۴.۶۰۰.۰۰۰

رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی

۱۴"

IK042(R77) ایران خودرو 

۳.۹۰۰.۰۰۰

رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی رخ تراش 

۱۴"

IK042 ایران خودرو

۴.۶۰۰.۰۰۰

رینگ ۲۰۷ جدید مشکی رخ تراش شمشیری

۱۴"

IK042 ایران خودرو

۴.۶۰۰.۰۰۰

رینگ ۲۰۷ جدید 

۱۴"

IK 042(R77) ایران خودرو

۳.۹۰۰.۰۰۰

رینگ تورنادو ۲۰۷ و رانا

۱۴"

IK 018 ایران خودرو

۳.۹۰۰.۰۰۰

رینگ ۲۰۷ نوک مدادی دودی تورنادو

۱۴"

IK018 ایران خودرو

۳.۹۰۰.۰۰۰

رینگ ۲۰۷ رانا نوک مدادی رخ تراش

۱۴"

کد۰۰۹ ایران خودرو

۴.۶۰۰.۰۰۰

رینگ ۲۰۷ رانا مشکی رخ تراش

۱۴"

کد۰۰۹ ایران خودرو

۴.۶۰۰.۰۰۰

رینگ ۰۰۹ ۲۰۷ و رانا

۱۴"

ایران خودرو

۴.۱۰۰.۰۰۰

رینگ کوییک

۱۴"

سایپا

۴.۱۰۰.۰۰۰

رینگ ساینا ۰۸۱-۰۵۹

۱۴"

سایپا

۴.۷۰۰.۰۰۰

رینگ ساینا ۰۸۱

۱۴"

سایپا

۳.۹۰۰.۰۰۰

رینگ تیبا جدید ۵ پره دوبل

۱۴"

سایپا

۳.۹۰۰.۰۰۰

رینگ تیبا قدیم ۳پره

۱۴"

AS005 سایپا

۴.۱۰۰.۰۰۰

رینگ تندر ۹۰

۱۵"

AR015 سایپا

۵.۲۰۰.۰۰۰

رینگ رنو  ااستپ وی 

۱۵"

AR022 پارس خودرو

۵.۲۰۰.۰۰۰

 رینگ رنو ساندرو 

۱۵"

AR021 پارس خودرو

۵.۲۰۰.۰۰۰

رینگ پراید ۵ پره

۱۳"

AS006 سایپا

۴.۰۰۰.۰۰۰

رینگ پرایدی ۴ پره نوک مدادی رخ تراش

۱۳"

AS007 سایپا

۴.۳۰۰.۰۰۰

رینگ پرایدی ۴ پره 

۱۳"

AS007  سایپا

۴.۰۰۰.۰۰۰

رینگ پرایدی ۴ پره مشکی رخ تراش

۱۳"

AS007 سایپا

۴.۳۰۰.۰۰۰

رینگ پرایدی ۳ پره

۱۳"

AS002 سایپا

۴.۰۰۰.۰۰۰

رینگ پراید ۱۱ پره

۱۳"

سایپا

۴.۰۰۰.۰۰۰

رینگ ۱۰ پره 

۱۵"

R38 ایران خودرو

۴.۶۰۰.۰۰۰

رینگ چاکدار

۱۶"

H30 CROSS ایران خودرو

۴.۹۰۰.۰۰۰

رینگ مثلثی

۱۶"

H30 CROSS سایپا

۵.۳۰۰.۰۰۰

رینگ مزدا۳

۱۶"

AB010 شرکتی

۶.۳۰۰.۰۰۰

رینگ ۱۵ پره 

۱۵"

ایران خودرو

۴.۴۰۰.۰۰۰

رینگ دنا پلاس 

۱۶"

ایران خودرو

۵.۱۰۰.۰۰۰

رینگ ۷ پره 

۱۵"

ایران خودرو

۴.۴۰۰.۰۰۰

 

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar