قیمت انواع باتری خودرو / بهمن ۱۴۰۰

سه شنبه 5 بهمن 00 ساعت 14:20
قیمت انواع باتری خودرو / بهمن 1400

جدیدترین قیمت انواع باتری خودرو در تاریخ سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ در بازار تهران به شرح جدول ذیل اعلام شد.

باتری سپاهان

آمپر اوربیتال وان اوربیتال وان سیلور اوربیتال پریمیوم سوزوکی
۳۵ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
۴۵ ۷۸۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
۵۰ ۷۷۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
۵۵ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
۶۰ ۸۷۰,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
۶۰D ۸۹۵,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
۶۶ ۹۷۰,۰۰۰ ۹۹۵,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰
۷۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
۷۴ ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
۸۰ - - - -
۸۸ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۳۴۰,۰۰۰
۹۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۵۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۲۴۰,۰۰۰
۱۷۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۹۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰

قیمت باتری کارپیل و تینو آکو باتری
 

آمپر کارپیل و  تینو

۵۰

۷۰۰,۰۰۰

۵۵

۷۵۰,۰۰۰

۶۰

۸۰۰,۰۰۰

۶۰D

۸۲۰,۰۰۰

۶۶

۸۷۰,۰۰۰

۷۰

۹۳۰,۰۰۰

۷۴

۹۵۰,۰۰۰

۸۰

-

۸۸

-

۹۰

۱,۲۴۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰

قیمت باتری های شرکت صبا باتری

آمپر صبا باتری (اتمی)
۵۰ ۵۹۰,۰۰۰
۵۵ ۶۳۰,۰۰۰
۶۰ ۶۸۰,۰۰۰
۶۰D ۷۰۰,۰۰۰
۶۶ ۷۴۰,۰۰۰
۷۰ ۷۶۰,۰۰۰
۷۴ ۷۹۵,۰۰۰
۸۸ ۹۴۰,۰۰۰
۹۰ ۹۵۰,۰۰۰
۱۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
۱۵۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۷۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰
۱۹۰ -
۲۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰

قیمت باتری شرکت نیروگستران

آمپر سیلور، توربو

۵۰

۷۰۰,۰۰۰

۵۵

۷۵۰,۰۰۰

۶۰

۸۰۰,۰۰۰

۶۰D

۸۲۰,۰۰۰

۶۶

۸۷۰,۰۰۰

۷۰

۹۳۰,۰۰۰

۷۴

۹۵۰,۰۰۰

۹۰

۱,۲۴۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰

قیمت باتری شرکت آذر باتری
 

آمپر سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر

۵۰

۶۱۰,۰۰۰

۵۵

۶۵۰,۰۰۰

۶۰

۷۰۰,۰۰۰

۶۰D

۷۲۰,۰۰۰

۶۶

۷۶۰,۰۰۰

۷۰

۷۸۰,۰۰۰

۷۴

۸۱۵,۰۰۰

۸۰

-

۸۸

۹۷۰,۰۰۰

۹۰

۹۸۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۲۷۰,۰۰۰

۱۵۰

۱,۵۹۰,۰۰۰

۱۷۰

۱,۷۹۰,۰۰۰

۱۹۰

-

۲۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

قیمت باتری شرکت برنا باتری
 

آمپر برنا زیتکس و گلوبال

۳۵

۶۷۰,۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰

۴۵

۷۸۰,۰۰۰

۸۳۰,۰۰۰

۵۰

۷۷۰,۰۰۰

۸۳۰,۰۰۰

۵۵

۸۰۰,۰۰۰

۸۶۰,۰۰۰

۶۰

۸۷۰,۰۰۰

۹۴۰,۰۰۰

۶۲

۸۹۵,۰۰۰

۹۶۰,۰۰۰

۶۶

۹۷۰,۰۰۰

۱,۰۳۰,۰۰۰

۷۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۱۲۰,۰۰۰

۷۴

۱,۰۷۰,۰۰۰

۱,۱۴۰,۰۰۰

۸۸

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱,۳۴۰,۰۰۰

۹۰

۱,۲۷۰,۰۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱۲۰

۱,۶۹۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱۵۰

۲,۰۹۰,۰۰۰

۲,۲۴۰,۰۰۰

۱۷۰

۲,۳۵۰,۰۰۰

۲,۵۴۰,۰۰۰

۱۹۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۲,۸۰۰,۰۰۰

۲۰۰

۲,۷۰۰,۰۰۰

۲,۹۵۰,۰۰۰

قیمت باتری های شرکت درنا باتری ارس

آمپر ارس - درنا - پوشیتا

۵۰

۷۰۰,۰۰۰

۵۵

۷۵۰,۰۰۰

۶۰

۸۰۰,۰۰۰

۶۰D

۸۲۰,۰۰۰

۶۶

۸۷۰,۰۰۰

۷۰

۹۳۰,۰۰۰

۷۴

۹۵۰,۰۰۰

۹۰

۱,۲۴۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰


 

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar