کدام شهر دارای بیشترین تاکسی در ایران است؟

کدام شهر دارای بیشترین تاکسی در ایران است؟

تهران با 77 هزار و 436 دستگاه تاکسی در بین شهرهای دیگر دارای بیشترین تاکسی و بهبهان با 290 دستگاه دارای کمترین شمار تاکسی در کل کشور است.

هم اکنون 313 هزار دستگاه تاکسی در کل کشور وجود دارد که از این شمار 263 هزارو 683 تاکسی زیرمجموعه اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور هستند و به حدود 120 هزار تاکسی دیگر در کل کشور نیاز است.

116 هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد که 64 هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور نوسازی شده و 10 هزار و 911 دستگاه تاکسی فرایند اسقاط بدون جایگزین را طی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش در حوزه اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، تهران با 77 هزار و 436 دستگاه تاکسی در بین شهرهای دیگر بیشترین شهر دارای تاکسی است و بهبهان هم با 290 دستگاه دارای کمترین شمار تاکسی در کل کشور است همچنین در پایتخت 760 راننده زن در تاکسیرانی مشغول فعالیت هستند.

کدام شهر دارای بیشترین تاکسی در ایران است؟

کدام شهر دارای بیشترین تاکسی در ایران است؟

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar