قیمت بی ام و سری ۵ مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰

بروزرسانی در: چهارشنبه 1 آذر 02 ساعت 12:53

قیمت بی ام و سری ۵ مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰ کارکرده

تیپ

قیمت

520i 20051,205,000,000 الی 1,315,000,000
525i 2005-20081,275,000,000 الی 1,685,000,000
530i 2005-2010 فول1,305,000,000 الی 2,385,000,000
540i 20071,910,000,000 الی 2,070,000,000
523i 2009-20101,910,000,000 الی 2,605,000,000
530i 2007-2010 نیمه فول1,410,000,000 الی 2,280,000,000

قیمت بی ام و سری ۵ مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰ دست دوم 520i 2005 در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,205,000,000 تا 1,315,000,000 تومان موجود است.

قیمت بی ام و سری ۵ مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰ دست دوم 525i 2005-2008 در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,275,000,000 تا 1,685,000,000 تومان موجود است.

قیمت بی ام و سری ۵ مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰ دست دوم 530i 2005-2010 فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,305,000,000 تا 2,385,000,000 تومان موجود است.

قیمت بی ام و سری ۵ مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰ دست دوم 540i 2007 در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,910,000,000 تا 2,070,000,000 تومان موجود است.

قیمت بی ام و سری ۵ مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰ دست دوم 523i 2009-2010 در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,910,000,000 تا 2,605,000,000 تومان موجود است.

قیمت بی ام و سری ۵ مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰ دست دوم 530i 2007-2010 نیمه فول در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,410,000,000 تا 2,280,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات بی ام و

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar