برچسب: آئولوس AX7

با توجه به اطلاعات به دست آمده، یک شرکت جدید می خواهد تا دانگ فنگ آئولوس AX7 را برای مونتاژ به بازار ایران بیاورد. این کراس اوور قرار است تا بزودی با نشان تجاری ایرانی در ایران مونتاژ شود. پیش از این گفته می ش ...