برچسب: آب سوز

اخیرا صحبت‌های یکی از نمایندگان شورای اسلامی درباره طرح جایگزینی آب به عنوان سوخت در خوردوها با هزینه 10 میلیون تومان خبرساز شده است. حسن نوروزی به طرح یکی از «متخصصان داخلی» اشاره کرده و از او نقل کرده که می‌ ...
یک کارشناس صنعت خودرو در رابطه با ادعای استفاده از آب به عنوان سوخت خودرو، گفت: اگر قرار باشد انرژی صرف تجزیه آب کرده و سپس از هیدروژن به دست آمده به عنوان سوخت برای راندن خودرو استفاده کرد، بهتر است همان انرژی ...
در پی بعضی تبلیغات مبنی بر آب‌سوز کردن خودروها، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: علی‌رغم پیگیری‌های انجام گرفته برای دریافت اطلاعات این طرح و بررسی صحت آن، تاکنون از مدعی آن خبری نشده است. ...
مدتی است که تبلیغاتی در زمینه آب‌سوز کردن خودروهای سواری انجم گرفته و سایتی در این زمینه برای ثبت‌ نام ایجاد شده است. در این سایت ادعا شده با خریداری و نصب تجیهزاتی به قیمت ۴.۵ میلیون تومان، می‌توان یک خودرو را ...