برچسب: آردی

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از وضعیت ایمنی بعضی خودروهای داخلی شدیداً انتقاد کرد و گفت:‌ بعضی خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌کنند. ...