برچسب: آرمادا

بزرگ‌ترین خودروی تولید نیسان برای سال ۲۰۲۳ تغییراتی خواهد داشت؛ اما قیمت مشابه مدل‌های قبلی را حفظ خواهد کرد. این شرایط ممکن است به افزایش فروش جهانی برای آرمادا (پاترول) کمک کند. آرمادا و پاترول، دو مدل از مح ...