برچسب: آزمون جاده ای

به دنبال نبود همکاری از سوی شرکت های خودروسازی، فعالیت شرکت آزمون جاده‌ ای خودرو متوقف، و پروژه آزمون جاده ای خودرو نیز بصورت نیمه کاره رها شده است. عبدالله شهریوری مدیرعامل شرکت آزمون جاده ای خودرو، با اعلا ...