برچسب: آزمون خدمات پس از فروش

برگزاری الکترونیکی آزمون سراسری خدمات پس از فروش ایران خودرو
معاون مهندسی و کیفیت ایساکو در این‌باره گفت: در آزمون امسال که تمام مراحل آن به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، نزدیک به ۶۵۰۰ نفر در سراسر کشور به رقابت خواهند پرداخت. آزمون مورد نظر در دو هفته متوالی در سطوح مدیریتی، ک ...