برچسب: آشفته بازار خودرو

در سال‌های گذشته به‌تجربه ثابت شده که حمایت صرف از صنعت خودروسازی و همچنین ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بی‌فایده است. نتیجه این اقدامات در عمل، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش قیمت‌ها بوده است. صنعت خودرو ...