برچسب: آلودگی بنزین

کیفیت و استاندارد بنزین به عنوان اصلی‌ترین سوخت وسائل نقلیه، همواره مورد بحث بوده‌است. بنزین و کیفیت آن، با آلودگی هوا رابطه عکس دارد. هرچه کیفیت بنزین بالاتر باشد آلودگی هوا کمتر خواهد شد و عکس این قضیه نیز ...