برچسب: آمار خودرو

این وزارتخانه هر ماه آمار مربوط به تولید خودروهای داخلی را منتشر می‌کرد، آماری که نشان می‌داد خودروسازان کشور، اعم از دولتی‌ها و خصوصی‌ها، چه تیراژی را به ثبت رسانده‌اند. با این حال از ابتدای امسال، آمار موردن ...