برچسب: آموزش تعمیر خودرو

آموزش آنلاین تعمیرات خودرو
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به ایجاد خدمتی نوین در راستای اشتراک و آموزش تخصص خودرو اقدام کرده که با شبیه‌سازی محیط یک آموزشگاه در بستر وب، شرایط آموزش آنلاین تعمیرات خودرو در وضعیت کنونی را مهیا ساخته است ...