برچسب: آوتوواز

آیا پارس ‌خودرو مشغول مذاکره با آوتوواز است؟
این روزها بار دیگر زمزمه تولید خودروهای روسی در ایران شنیده می‌شود و هرچند منابع داخلی هنوز اصل ماجرا را رسما تایید نکرده‌اند، با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که یکی از خودروسازان مطرح داخلی درپی مشارکت با روس‌ها است. ...