برچسب: اتحادیه روغن و لاستیک

قیمت روغن موتور در روزهای پایانی سال افزایش نیافته است
در حالیکه هر ساله در ماه‌های پایانی، افزایش قیمت روغن موتور در بازار رخ می‌داد، به گفته رییس اتحادیه روغن و لاستیک، امسال افزایش قیمت در روزهای پایانی به ثبت نرسیده و این در حالی است که در سال جاری نوسان قیمتی در این باز ...