برچسب: اتوبوسرانی تهران

بهرام نکاحی در این باره بیان کرد: طرح استقبال از مهر آغاز شده و سرویس‌هایی را برای دانش‌آموزان پیش‌بینی کرده‌ایم که خدمات به دانش‌آموزان ارائه خواهند داد. وی ادامه داد: با توجه به این‌که سفرهای آموزشی با آغاز ...
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری تهران است که در 25 فروردین 1335 به موجب قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی  تأسیس شد. طی این 65 سال، اتوبوسرانی پایتخت با فراز و نشیب های مخ ...