برچسب: اتوبوس تهران

بروزرسانی در: جمعه 13 خرداد 01 ساعت 20:51
اورهال ۱۴۰۰ اتوبوس تهران
بهرام نکاحی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری، 1400 دستگاه اتوبوس اورهال خواهند شد، گفت: در برنامه توسعه و نوسازی نیز تامین  2450 دستگاه اتوبوس در دستور کار قرار دارد و یقین داریم که تا پایان ...
تخصیص ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس به شهر تهران
مهدی چمران پیش از آغاز جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه وزارت کشور یکهزار دستگاه اتوبوس به تهران تخصیص داده و یک هزار دستگاه اتوبوس نیز به سایر کلانشهرها اختصاص پیدا کرده است. به این تر ...