برچسب: اتوبوس های برقی

علی نادران معاون مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره امکان استفاده از اتوبوس برقی در معابر شهر تهران، اظهار کرد: در شهر تهران، یک مطالعه‌ای به نام مطالعه حمل و نقل ...
اگرچه چین بزرگ‌ترین مهره در بازار خودروهای الکتریکی در آسیا به‌شمار می‌رود، براساس گزارشی، این کشور همچنان نتوانسته به‌پای کشورهای اروپایی برسد.  دلیل این‌که آسیا نتوانسته خود را به‌اروپا برساند، این اســـت که ...
بیشتر وسایل نقلیه مسافری و باری درحال‌حاضر هنوز از طریق سوخت‌های فسیلی مانند گازوییل تامین می‌شوند. این در حالی است که این خودروها در مقایسه با خودروهای سواری به سوخت بیشتری احتیاج دارند. با این وجود، سوخت‌های ...