برچسب: احراز محل سکونت

پس از دستورالعمل پلیس راهور مبنی بر احراز محل سکونت از طریق سامانه سخا، ثبت نام در طرح های فروش خودروسازان نیز منوط به این امر شده است. از چندی پیش احراز محل سکونت یک الزام در طرح های فروش خودروسازان داخلی ش ...