برچسب: احراز محل سکونت

آموزش احراز محل سکونت با سامانه سخا
پس از دستورالعمل پلیس راهور مبنی بر احراز محل سکونت از طریق سامانه سخا، ثبت نام در طرح های فروش خودروسازان نیز منوط به این امر شده است. از چندی پیش احراز محل سکونت یک الزام در طرح های فروش خودروسازان داخلی شده است. ...