برچسب: ارزآوری برای ایران

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
نقش تاثیر گذار صادرات محصولات داخلی در ارزآوری برای ایران
یک کارشناس صنعت خودروی ایران با اشاره به ارز آوری صنعت خودرو گفت: در حالتی که صنعت خودرو داخلی بتواند خودروهای خود را به کشورهای گوناگون از جمله کشورهای همسایه صادر کند، بالقطع شاهد ارز آوری از طرف صنعت خودروی داخلی خواه ...