برچسب: استانداردهای 120 گانه

بعد از اتمام مهلت قانونی استانداردهای 85گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استانداردهای 120گانه خبر می‌دهد. هفت سال از صدور فرمان استانداردهای ۸۵گانه می‌گذرد. این در شرایطی است که به‌دلیل قیمت‌گذاری ...