برچسب: اسناد فرادستی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به فراموش شدن اسناد فرادستی صنعت خودرو، گفت: امروز ضرورت احیاء اسناد فرادستی و تدوین یک سند جدید توسط رهبر معظم انقلاب نیز تاکید شده است. «آرش محبی‌ن ...