برچسب: اشتغال‌ زایی ایران‌ خودرو

بیژن زاهدی‌فرد گفت: در ادوار گذشته باوجود تحریم‌های صنعت خودروی کشور و در سخت‌ترین شرایط این شرکت حامی و پشتیبان کارکنان ساعی و پرتلاش خود و به دنبال حفظ اشتغال آنان بوده است. وی با تاکید بر این‌که ایران‌خود ...