برچسب: اصطلاحات مکانیکی خودرو

مهم ترین اصطلاحات مکانیکی خودرو
به ‌احتمال‌ زیاد در زمان خرابی ماشین با یک یا دو عبارت مواجه شدید که معنی آن را ندانید. برای همین منظور ما در این مقاله اصطلاحات فنی خودرو در قسمت‌های مختلف ماشین را ارائه می‌کنیم. همچنین مجموعه کاملی از رایج‌ترین اصطلا ...