برچسب: اصلاح بازار خودرو

اصلاح بازار با عرضه خودرو در بورس کالا
وزارت صمت با استناد به این استدلال که مسئولیت تنظیم بازار خودرو را بر عهده دارد چندی پیش از عرصه دو خودرو بخش خصوصی صنعت خودرو در بورس کالا جلوگیری کرد و علت این تصمیم را نامه مصوبه سران قوایی عنوان کرد که نه به دست بورس ...