برچسب: اصلاح بازار خودرو

وزارت صمت با استناد به این استدلال که مسئولیت تنظیم بازار خودرو را بر عهده دارد چندی پیش از عرصه دو خودرو بخش خصوصی صنعت خودرو در بورس کالا جلوگیری کرد و علت این تصمیم را نامه مصوبه سران قوایی عنوان کرد که نه ب ...