برچسب: اعمال جریمه

همه چیز برای اجرای طرح کاهش آماده است
رییس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه همه امکانات و دوربین‌ها برای اجرای طرح کاهش و اعمال جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی آماده است، گفت: تنها به خاطر حجم صف‌ها در مراکز معاینه فنی تصمیم گرفتیم به مردم فرصت دهیم تا نسبت به ا ...