برچسب: اعمال جریمه

رییس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه همه امکانات و دوربین‌ها برای اجرای طرح کاهش و اعمال جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی آماده است، گفت: تنها به خاطر حجم صف‌ها در مراکز معاینه فنی تصمیم گرفتیم به مردم فرصت دهیم تا ...