برچسب: افزایش تیراژ سایپا

برنامه های سایپا برای افزایش تیراژ و تکمیل خودروهای ناقص
بر اساس آمار منتشر شده توسط سایپا از 23دی ماه تا روزهای پایانی هفته گذشته، 50هزار خودرو فاکتور و 39 هزار خودرو تحویل مشتریان شده که در قیاس با 10 ماه گذشته رشد 19 درصدی را نشان می دهد. محمد علی تیموری؛ مدیرعامل گروه خ ...