برچسب: افزای قیمت خودرو

چرا فرمول قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار اجرا نمی‌شود؟
قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار هنوز از طرف گروه‌های خودروساز اعمال نشده، این در وضعیتی است که براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان می‌توانستند از ابتدای بهمن ماه سال اخیر محصولات خود ...