برچسب: اقاط خودرو

پاسکاری نوسازی تاکسی‌های فرسوده بین خودروسازان و بانک‌ها
نوسازی تاکسی‌های فرسوده همچنان بین خودروسازان و بانک‌ها پاسکاری می‌شود. خودروسازان از یک طرف وعده می‌دهند که ۱۰ هزار تاکسی نوسازی می‌شود و از آن طرف، در این سه ماه تنها ۱۵۰ دستگاه تاکسی به مرحله نوسازی رسیده است!       ...