برچسب: امحای خودروی آمریکایی

امحای ۴۲ خودروی آمریکایی !
رییس سازمان املاک تملیکی اظهار داشت: ما طبق برنامه‌ای که ستاد مبارزه با قاچاق داشتند، آمادگی امحا خودروها را داریم. این امحا مربوط به ۴۲ خودروی آمریکایی است که به صورت فنی خواهد بود تا دانشگاه‌های فنی ما بتوانند از ظرفیت ...