برچسب: امنیت ملی آمریکا

خودروسازان آلمانی قربانی سیاست‌های آمریکایی‌ها
درنهایت بعد از انتظارهای فراوان، وزارت بازرگانی آمریکا گزارش خود را در خصوص اینکه آیا خودروهای وارداتی تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا خواهند بود یا خیر به دونالد ترامپ ارائه کرده است، موضوعی که می‌تواند باعث اعمال تعرفه‌ها ...