برچسب: امیلی GT

بروزرسانی در: دوشنبه 11 اردیبهشت 02 ساعت 10:10
شرکت سوئدی NEVS که از بقایای ساب متولد شد، سدان الکتریکی جذابی را معرفی کرده ولی به دلایل مختلف آیندهٔ این پروژه مشخص نیست. زمانی که در سال ۲۰۱۳ ساب ورشکست شد، از خاکسترهای آن شرکتی بنام شرکت ملی خودروی الکتری ...