برچسب: انبار‌ خودروهای دپو شده

انبار‌ خودروهای دپو شده خالی شده است!
«سید سلمان ذاکر»، نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با موضوع واردات خودرو و دستورات رئیس جمهور در بازدید از خودروسازان گفت: نیاز کشور به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو باعث شد مجلس در این ماجرا ور ...