برچسب: انتقال سند

مزایای آنلاین شدن فرآیند تعویض پلاک خودرو
مراکز تعویض پلاک خودرو که مدتی به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل بودند طی چند روز اخیر فعالیت خود را از سر گرفتند و معامله‌گران خودرو می‌توانند با مراجعه به این مراکز نسبت به تعویض پلاک و انتقال سند اقدام کنند؛ ...
بررسی فرایند تعویض پلاک و انتقال سند
مراکز تعویض پلاک خودرو که مدتی به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل بودند، از امروز مجدداً فعالیت خود را از سر گرفتند و معامله‌گران خودرو می‌توانند با مراجعه به این مراکز نسبت به تعویض پلاک و انتقال سند اقدام کنند. ...
1 2