برچسب: انجمن جهانی خودروسازان

رتبه جهانی ایران در خودروسازی نگاهی به گزارش انجمن جهانی خودروسازان نشان می‌دهد صنعت خودرو ایران در سال 2018 با کاهشی 40 درصدی هفت پله سقوط کرده و فقط توانست 909 هزار دستگاه تولید داشته باشد. ...