برچسب: انجمن جهانی خودروسازان

رتبه جهانی ایران در خودروسازی
رتبه جهانی ایران در خودروسازی نگاهی به گزارش انجمن جهانی خودروسازان نشان می‌دهد صنعت خودرو ایران در سال 2018 با کاهشی 40 درصدی هفت پله سقوط کرده و فقط توانست 909 هزار دستگاه تولید داشته باشد. ...